Avéro Achmea zet stevig in op volmachtkanaal

Volmachten

Avéro Achmea zet stevig in op het volmachtkanaal

24 mrt 2021 2 minuten

Avéro Achmea is vanouds sterk in volmachten en we vinden een goede relatie met volmachtkantoren meer dan belangrijk. We investeren dan ook veel in digitale standaarden en communicatie om samen goed te weten hoe de portefeuilles ervoor staan. Dat is in het belang van Avéro Achmea, maar zeker ook in het belang van de volmacht en hun klanten. Een goede relatie is immers gebaat bij efficiency, gemak, een gezonde tekening en continuïteit. En dat is nodig als je de ambitie hebt om dé digitale verzekeraar te zijn voor volmachten.

Dit levert een veel efficiëntere keten op
VVP sprak Jaap de Louw, directeur Volmachten van Avéro Achmea, over digitale ontwikkelingen en ambitie. De Louw heeft een grote liefde voor het intermediaire kanaal en het volmachtkanaal in het bijzonder. Om die reden vervult hij diverse functies bij het Verbond, met name op het vlak van uniformering, datakwaliteit en digitalisering, want: “Duurzaamheid en datakwaliteit, dat levert een veel efficiëntere keten op. En dat is belangrijk voor portefeuillemanagement en onze stakeholders zoals de DNB en de herverzekeraar. Door uniformering kunnen we onze risicoprofielen binnen onze portefeuille goed analyseren en rapporteren. Dat is een belangrijke voorwaarde voor risicobeheersing.” 

De keten mag trots zijn op enorme stappen die gezet zijn
Volmachten, met schade en inkomen, vormen een substantieel onderdeel van de omzet van Avéro Achmea. Dus een belangrijk kanaal naast de provinciale- en beursportefeuille. Reden om stevig in te zetten op dit kanaal met goede producten, ondersteuning en service. De Louw: “We hebben ons de afgelopen jaren als keten, verzekeraars en NVGA enorm ingezet om de samenwerking naar een hoger niveau te krijgen, met name in de risicobeheersing, data-uitwisseling en resultaatverbetering. Enorme stappen hebben we gezet. Daar mag de keten echt trots op zijn.”

Een levensvatbare en duurzame aanpak laten zien
Het programma ‘Normenkader’ werd ingezet en dat verving het self assessment bij volmachten; ingrijpend maar noodzakelijk. De Louw: “Wij hebben door de vernieuwde aanpak laten zien dat het volmachtkanaal een levensvatbaar en duurzaam kanaal is. Ontzettend belangrijk voor ónze overtuiging en die van de toezichthouder.” Ook werd het schaderesultaat, na jaren rode cijfers, weer positief. Goed voor de duurzaamheid en het bestaansrecht van de volmachtketen.

We blijven investeren in onze relatie met volmachtkantoren
Naast het normenkader werd gewerkt aan een ingeregelde acceptatie-, administratie- en afsluitomgeving met rekenboxen, die naadloos aansluit op platforms van de volmachtkantoren. Avéro Achmea zorgt voor haar Achmea-producten zakelijk en particulier schade en verzuim voor het onderhoud op die boxen, die via marktstandaard VPI (Volmacht Producten Interface) naar de volmachtomgeving wordt gebracht.

Volmachten hoeven de producten dus niet meer zelf in te regelen en te onderhouden, wat daarvoor wel het geval was. De Louw: ”Met alle gevolgen van dien. Zo werd nu en dan geaccepteerd op verouderde voorwaarden of premie, omdat de verandering niet tijdig was doorgevoerd. Ik ben dan ook heel blij dat we door deze gezamenlijke aanpak enorm naar elkaar zijn toegegroeid! Wij geloven in dit kanaal, we kennen een stabiele tekening en een goede balans in de portefeuille. Avéro Achmea heeft goede producten en we blijven investeren in een goede relatie met ‘onze’ kantoren. Dat doen we ook door te blijven investeren in de digitale opmars met onze particuliere en zakelijke producten voor volmachtkantoren.”

Bron: VVP

Ook interessant voor u