Avéro Achmea Volmacht Inkomen hanteert de Special Limit module van Market Scan

24 mrt 2020
Volmachten

Voor een uniforme en actuele administratie van Special Limits is 1 manier van melden en vastleggen nodig. Avéro Achmea gebruikt hiervoor de Special Limit module van Market Scan. Door deze module consequent te gebruiken, beschikt zowel de gevolmachtigde agent als de verzekeraar over de actuele gegevens van Special Limits.

Wat is een Special Limit?
In de volmachtovereenkomst zijn per product limieten afgegeven. Binnen de bestaande acceptatierichtlijnen kan de gevolmachtigde met de gestelde limieten zelfstandig risico’s accepteren. Wijken risico’s van deze richtlijnen en/of limieten af? Dan kan een gevolmachtigde een verzoek voor een special limit doen.

Goedkeuring aanvragen voor Special Limit gaat alleen via de Market Scan module
Het overzicht van de Special Limits vindt u in ons "Handboek Volmacht Inkomen". Deze kunt u raadplegen op volmachtbeheer.nl.

Vragen over Special Limits of de module van Market Scan?
Onze branchespecialisten Inkomen helpen u graag verder.