Aanmelden nodig door herziene ARIE regeling

Volmachten

Alle ARIE-bedrijven moeten zich aanmelden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

25 jan 2023 1 minuut

Sinds 1 januari geldt de herziene regeling over de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE). Dat betekent wat voor bedrijven die al ARIE-plichtig waren. Maar ook voor bedrijven die door de herziene regeling ARIE-plichtig worden. Alle ARIE-bedrijven moeten zich (opnieuw) aanmelden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).

Wat is de ARIE?
De aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbobesluit. Deze regeling moet de gezondheid en veiligheid van werkenden beschermen tegen zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Gaat er toch iets mis? Dan beperken de regels de gevolgen van een zwaar ongeval zo veel mogelijk. De ARIE-regeling is er voor bedrijven en inrichtingen waar een bepaalde hoeveelheid van bepaalde gevaarlijke stoffen op enig moment aanwezig is of kan zijn.

Werkgevers moeten zelf controleren of de ARIE-regeling geldt
Was de oude ARIE-regeling van toepassing en blijft het bedrijf ARIE-plichtig? Dan moet het bedrijf sinds 1 januari ook voldoen aan alle verplichtingen uit de herziene ARIE-regeling. Wordt een bedrijf onder de herziene regeling voor het eerst ARIE-plichtig? Dan moet dat bedrijf per 1 januari 2024 aan alle herziene verplichtingen voldoen.

Meer informatie (ook over het meldproces) staat op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Bron: Arboportaal

Ook interessant voor u