Arbo-boetes hoger bij geen of gebrekkige Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

27 aug 2019
Volmachten

In juli zijn de boetes voor bedrijven die geen RI&E hebben, of deze slecht naleven, aanzienlijk verhoogd.

Dit kan flink wat geld kosten
Grote bedrijven die niet aan de verplichtingen voldoen, kunnen een boete van € 4.500 krijgen. Dat was € 3.000. Is er helemaal geen geldige RI&E of een ondeugdelijk Plan van Aanpak waarin de veiligheidsmaatregelen moeten staan? Dan krijgt de werkgever voor deze overtreding direct een boete die oploopt naar € 3.000. Dat was eerder € 700.

En de veiligheid van medewerkers in gevaar brengen
Werkgevers tot 500 medewerkers betalen een percentage van deze bedragen. Variërend van 80% bij 100 medewerkers tot 10% bij minder dan 5 medewerkers. Zonde van het geld natuurlijk. Maar belangrijker is dat de veiligheid van medewerkers in het geding kan zijn bij een slecht of niet uitgevoerde RI&E en Plan van Aanpak. Op dit moment beschikt slechts 45% van alle bedrijven in Nederland over een RI&E die aan alle eisen voldoet. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil werkgevers met hogere boetes en betere voorlichting aansporen de RI&E serieus te nemen.

Vrijwel elk bedrijf moet een RI&E hebben
Natuurlijk lopen financieel adviseurs en hun collega’s veel minder risico dan pakweg de medewerkers van een bedrijf dat gevaarlijke stoffen verwerkt. Toch moet vrijwel elk bedrijf de RI&E uitvoeren, zzp’ers uitgezonderd. Voor organisaties die uitsluitend met vrijwilligers werken en bedrijven met medewerkers die samen minder dan 40 uur per week werken, gelden soepelere regels. Voor deze organisaties volstaat de Checklist Gezondheidsrisico’s.

Ondernemingen met meer dan 25 medewerkers in dienst moeten hun RI&E laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst. Dit kan ook getoetst worden door een erkende zelfstandige professional, zoals een Hogere Veiligheidskundige. Voor kleinere bedrijven en organisaties zijn er vaak branchespecifieke RI&E-instrumenten beschikbaar.

Werkgevers moeten dus werk gaan maken van de RI&E
De strengere aanpak komt bovenop de veelvoud aan wetten en regels die (financieel) ondernemers de afgelopen jaren al moesten doorvoeren. Van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) tot de vakbekwaamheidseisen uit de Insurance Distribution Directive (IDD). Aan de andere kant biedt de RI&E financieel adviseurs ook weer kansen. Het is een moment om zakelijke klanten te benaderen en ze op de strengere beleidsbepalingen te wijzen. De trusted advisor toont daarmee opnieuw zijn of haar waarde aan op het gebied van risicomanagement en preventie.

Bron: Lindenhaeghe