Achmea Polis Talk over de Verzuim Ontzorgverzekering

29 jul 2019
Volmachten

Op 20 december 2018 ondertekenden de minister van SZW, de werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland en het Verbond van Verzekeraars 2 convenanten over een Verzuim Ontzorgverzekering voor mkb’ers.

Een kaderconvenant en een productconvenant
Met de Verzuim Ontzorgverzekering willen de betrokken partijen de verplichtingen en de taken rond loondoorbetaling en re-integratie makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. Vooral voor kleinere werkgevers. In het kaderconvenant staan de algemene afspraken over de Verzuim Ontzorgverzekering. Het productconvenant gaat over de minimum eisen waaraan het verzuimproduct van een verzekeraar moet voldoen.

Walter Lammerse (Beleidsadviseur Sociale Zekerheid bij Achmea) bespreekt in Achmea Polis Talk de ontwikkelingen en gevolgen ervan. 

Luister hier naar Polis Talk