Michiel Delfos: “Achmea Inkomen helpt klanten veel effectiever bij re-integratie dan UWV”

28 mrt 2019
Volmachten

Wat werkt wel en wat werkt niet om mensen met een WGA-uitkering weer in het arbeidsproces te krijgen? Achmea deed samen met UWV onderzoek naar de succesfactoren. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat het zinvoller is om te investeren in de re-integratie van mensen in de WGA, dan te proberen te voorkomen dat ze daarin terecht komen. In vaktermen: invalidering is moeilijker te beïnvloeden dan revalidering.

Doe je casemanagement goed, dan is daar winst te halen
Uit het onderzoek blijkt dat de prikkels in de 2 jaar dat mensen loondoorbetaling krijgen, zo zijn geregeld dat daar niet veel winst meer te halen valt. Er zijn weinig verschillen tussen werkgevers die bij Achmea of UWV verzekerd zijn. Het systeem werkt zo goed dat mensen al het maximale doen om te voorkomen dat een werknemer de WIA instroomt. Het verschil treedt op wanneer mensen eenmaal in de WGA zitten. Dan blijkt dat het lonend is om toch intensief met deze mensen aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door intensief casemanagement. 

Achmea is 35% effectiever op revalidering en 40% effectiever op deelherstel dan UWV
Achmea weet de kans op uitstroom uit de WGA en deelherstel te vergroten, in vergelijking met UWV. Michiel bevestigt dit: “Op 2 punten zien we groot effect: het weer aan het werk krijgen, oftewel de revalidatie, en de uitstroom naar de IVA. Ook als het gaat om het percentage arbeidsongeschiktheid zien we een verschil. Door het nemen van maatregelen proberen we dat percentage te verlagen. Dat helpt psychisch vaak ook enorm en werkt daardoor als een vliegwiel.”

Op PWnet leest u het volledige interview met Michiel Delfos, voorzitter divisie Schade & Inkomen Achmea en Fred Paling, voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV.

Toelichting begrippen
De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit 2 soorten uitkeringen:

  • De WGA-uitkering: WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. 
  • De IVA-uitkering: IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. 

Het verschil tussen deze 2 uitkeringen zit hem in het uitzicht op herstel. Bij de WGA is er wel uitzicht en bij de IVA is er geen uitzicht op herstel.
 
Bron: Achmea/PWnet 20 februari 2019
Foto: Marloes Oldenhof (links Michiel Delfos en rechts Fred Paling)