Aangepaste premies CBEP per 1 januari 2021

24 sep 2020
Volmachten

De premies van het Compleet bij Elkaar Pakket (CBEP) wijzigen per 1 januari 2021. U vindt hier een overzicht.

We verhogen de premies van de personenautoverzekering 
De WA- en de (beperkt) cascopremies van onze autoverzekeringen verhogen we met 2,5%. Deze verhoging is nodig omdat we meer dan voorheen betalen aan affectieschade en letsel- en vermogensschade na een ongeval. We verhogen de premie ook omdat de gemiddelde reparatiekosten voor auto’s stegen.

We verhogen de AVP-premie met 10%
Deze verhoging is nodig omdat we hogere bedragen aan schade-uitkeringen betalen dan voorheen.