Introductie 2 nieuwe Volmacht leidraden

Volmachten

2 nieuwe Volmacht leidraden van het Verbond en de NVGA

27 okt 2021 1 minuut

In september introduceerden het Verbond van Verzekeraars en de NVGA 2 nieuwe leidraden: de POG Volmacht en IT-risico’s Volmacht. Wat houden deze leidraden in? Waarom zijn ze gemaakt? En wat heeft de volmachtmarkt eraan?

Leidraad POG Volmacht met toolkit
Vorig jaar constateerde de AFM dat de markt nog niet helemaal compliant is met de Product Oversight and Governance (voorheen PARP) van een Europese verordening. Ook is het soms onduidelijk welke verantwoordelijkheden de verzekeraar en/of de gevolmachtigde hebben.

De Leidraad POG Volmacht geeft de volmachtmarkt meer handvatten. Met een praktische uitleg van de wettelijke grondslag voor productontwikkeling en meer duidelijkheid over ieders rol. Ook geeft de leidraad praktische informatie en is er een toolkit samengesteld. 

Leidraad IT-risico’s Volmacht met vooral praktische handvatten
De 2e nieuwe leidraad van het Verbond en de NVGA is de Leidraad IT-risico’s Volmacht. Het Verbond en de NVGA ontwikkelde deze leidraad vanwege de toenemende cyberdreigingen in de financiële sector. De regelgeving kent open normen, waardoor iedere verzekeraar een eigen beleid heeft om de IT-risico’s te beheersen. 

De nieuwe Leidraad IT-risico’s Volmacht biedt grip om de IT-beveiliging van de gevolmachtigde Good practice proof te maken. Met vooral houvast voor de te nemen beheersmaatregelen en de aansturing van IT-risico’s binnen de organisatie.

Bron: Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA)

Ook interessant voor u