15 verzekeraars gaan DNB-risicoplan volmachten testen

23 sep 2019
Volmachten

Deze maand gaan 15 verzekeraars de recent gepubliceerde ‘Good Practice Beheersing volmachten’ testen. Het is een verzoek van DNB.

Nulmeting om te testen of verzekeraars de risico’s beheersen en toepassen
Eind augustus publiceerde DNB het Good Practice document dat het normenkader volmachten uit 2013 vervangt. Met de test wil de toezichthouder kijken in hoeverre verzekeraars nu al werken met de risicomaatregelen die in het Good Practice document staan. Het is volgens DNB daarmee een soort nulmeting.

Onvoldoende risicobeheersing door toename buitenlandse risicodragers 
Of onder de 15 verzekeraars ook buitenlandse partijen zitten, is niet duidelijk. Dit zou interessant zijn, omdat DNB zelf signaleerde dat een steeds groter deel van de Nederlandse volmachtportefeuille bij buitenlandse partijen is ondergebracht. 

Dit jaar haalde de NVGA nog zelf een buitenlandse partij (Rhion.digital) naar binnen. Daarnaast kwam in een rapport van consultancybedrijf IG&H naar voren dat 10% van de schademarkt is ondergebracht bij buitenlandse risicodragers, zoals Chubb, AIG en syndicaten van Lloyd’s. Het gaat dan vooral om zakelijke verzekeringen.

Gevolmachtigd agent moet Solvency II-proof worden
De ‘Good Practice Beheersing volmachten’ geeft voor het volmachtkanaal een gedetailleerde uitwerking van Solvency II. Het is een lange lijst van maatregelen, onder meer op het vlak van monitoring, verantwoording en datakwaliteit. Dit leidt tot de nodige hoofdbrekens bij volmachtkantoren. Vanuit dit perspectief is het interessant om te zien wat de positie van buitenlandse risicodragers is. Bijvoorbeeld of zij wat minder zwaar tillen aan een strikte beheersing van de volmachten.

Bron: Findinet