Vanaf 1 juli 2019 verhogen we de premies van een aantal verzekeringen met 15%

28 mrt 2019
Volmachten

De premieverhoging geldt voor de particuliere verzekeringen Toercaravan, Opstal (woonhuis) en de zakelijke verzekering voor Gebouwen.

De premiewijzigingen gelden voor 100%- en pool-leadtekening
Deze verhogingen gelden voor alle genoemde verzekeringen waarvoor wij 100% risicodrager zijn of de lead hebben in de pool. Bij prolongaties gaan de verhogingen vanaf 1 juli 2019 in per hoofdpremievervaldatum. Voor nieuwe verzekeringen en wijzigingen gaan de verhogingen in per ingangsdatum of wijzigingsdatum na 30 juni 2019. De premieverhoging Gebouwenverzekering geldt niet voor de Gebouwenverzekering van de BedrijfActiefPolis.

Waarom verhogen wij de premie?
De belangrijkste reden voor de premieverhogingen zijn de grotere schadelast door storm- en waterschade. Ook stijgen de kosten van de herstelwerkzaamheden zoals materiaal en loonkosten.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Onze branchespecialisten Brand helpen u graag verder. Mail of bel met Karlien Wiggers 06 206 691 24) of met Wander Koopal 06 820 460 36. Voor caravanverzekeringen kunt u terecht bij Marie-José Alves 06 225 63 952).