Opleidingen BCM en Risicoadviseur gaan binnenkort weer van start

1 dec 2020
10 minuten
Risicogestuurd adviseren

We ondersteunen u graag bij de stap naar risicogericht adviseren. Daarom bieden we meerdere opleidingen aan die u hierbij helpen. Zo stelt de training Risicoadviseur u in staat om de 1ste stap te maken naar risicogericht adviseren. En de opleiding Business Continuity Management (BCM) geeft u als adviseur handvatten om uw relaties te helpen met het waarborgen van bedrijfscontinuïteit en crisismanagement in onverwachte noodsituaties.

De training Risicoadviseur helpt u met de eerste stap van risicomanagement in de praktijk
De 2-daagse training risicoadviseur is hét instapmoment als u aan de slag gaat met risicogericht adviseren. Hoe past u risicomanagement toe in de adviespraktijk? Hoe maakt u de stap van het verzekeringsgesprek naar risicobewustwording? De training is opgezet voor u en uw medewerkers om u te helpen met de praktische uitoefening van risicomanagement.

In februari starten we weer met een nieuwe editie van de training Risicoadviseur. In deze 2-daagse training gaat u aan de slag met risico gericht adviseren en adviesvaardigheden aan de hand van theorie en tooling. 

Met kennis over BCM levert u toegevoegde waarde voor uw relaties
Als adviseur bent u er vaak op het moment dat er schade is. Maar hoe zou het zijn om het met uw relatie te hebben over de bedrijfscontinuïteit vóórdat een calamiteit zich voordoet? Met een onderbouwd advies en een vakkundige toepassing van Business Continuity Management (BCM) kunnen kritische bedrijfsactiviteiten van uw relatie zo snel mogelijk doorgaan. Zo blijft de schade beperkt wanneer zich een crisissituatie voordoet. Met BCM helpt u ondernemers bij het opzetten van een bedrijfscontinuïteitsplan.

Na het succes van de vorige editie, starten we in januari weer met een nieuwe editie van de online opleiding Business Continuity Management. In 4 ochtenden aan de slag met continuïteits- en crisismanagement aan de hand van praktische opdrachten, tooling en theorie.