2 mannen in gesprek in een zakelijke omgeving

7 tips

De kracht van duurzame inzetbaarheid

Risicomanagement

De kracht van duurzame inzetbaarheid

7 tips

10 nov 2023 2 minuten

Van ontwikkeling en mobiliteit, tot gezondheid en vitaliteit: duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Hoe start u het gesprek over dit complexe thema? Met de volgende 7 inzichten en tips integreert u duurzame inzetbaarheid in gesprekken met uw relaties.

7 tips

1. Herken de impact van duurzame inzetbaarheid op risicomanagement

Ondernemen gaat samen met het inschatten en managen van risico’s. Een groot risico vandaag de dag is de krapte op de arbeidsmarkt. Door te focussen op duurzame inzetbaarheid kan dit risico beter worden beheerst. Help uw relaties om zich te onderscheiden als werkgever, zodat medewerkers met meer plezier en motivatie naar het werk gaan. TIP! Gebruik deze infographic van Avéro Achmea om te zien wat een relatie eventueel kan doen aan duurzame inzetbaarheid. 


2. Benadruk het belang van werk- en privébalans

Stress en burn-outs zijn actuele bedreigingen op de werkvloer. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de mentale gezondheid van werknemers onder druk staat. Door uw relaties aan te moedigen om ontspanning en welzijn te bevorderen (óók tijdens werkuren), ontstaat er een gezondere en productievere werkomgeving. Denk aan pauzes, opleidingsmogelijkheden, doorgroeimogelijkheden, hybride werken en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen medewerkers.

TIP! In ons e-book leest u meer concrete oplossingen om medewerkers vitaal en blij te houden. 


3. Koester de waarde van advies

Met uw kennis over risicomanagement en duurzame inzetbaarheid kunt u het verschil maken. Gebruik uw kennis om een breder gesprek met uw klanten te voeren – voorbij de wereld van verzekeringen. Veranderingen zijn voor iedereen ingewikkeld; daarom is het voor de ondernemer fijn als iemand meedenkt. Pak uw adviesrol en help relaties de menselijke kant van hun organisatie te optimaliseren.

TIP! Stel open vragen om het gesprek op gang te houden en laat de relatie het tempo bepalen, en haak eventuele specialisten aan.

4. Onderstreep het belang van continu leren en ontwikkelen

Uit recent onderzoek in opdracht van Centraal Beheer blijkt dat 23% van de medewerkers onbeperkte toegang wenst tot opleidingen. En inderdaad: talentontwikkeling en constant leren nemen een belangrijke plek in als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Maak uw relaties bewust van het belang van ontwikkeling. Zo helpt u te investeren in talent én dat talent beter vast te houden.

TIP! Wijs op subsidiemogelijkheden als de SLIM-Regeling en het STAP-budget.


5. Vraag of iedereen op de juiste plek zit

Een uitstekende medewerker hoeft niet per se een uitstekende leidinggevende te zijn. Gebrekkige leiding kan de productiviteit en de tevredenheid van het team – en de medewerker zelf – in gevaar brengen. Vraag uw relatie: zitten de juiste mensen op de juiste plek? Door te investeren in trainingen of het overwegen van functiewisselingen, kan de productiviteit en tevredenheid van werknemers aanzienlijk verbeteren.


6. Focus op kansen

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Het gaat niet alleen om het beperken van ziekteverzuim, maar om zoveel meer. Maak het in het gesprek klein. Focus niet op obstakels, maar kijk naar de kansen. Haal concrete voorbeelden aan die de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid raken. Van het bevorderen van de werk-privé balans tot het stimuleren van een gezonde levensstijl. Groot denken, klein beginnen.

TIP! Bied praktische stappen aan en benadruk de positieve effecten die deze waarschijnlijk opleveren.


7. Stimuleer werkgevers om in gesprek te gaan met medewerkers

Risicomanagement begint met inzicht. Dit betekent dat uw relaties óók met medewerkers in gesprek moeten blijven. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Eenvoudige vragen zijn vaak een opmaat tot inzichtelijke antwoorden. Dus: hoe gaat het met je? En: wat heb je nodig om je werk beter te kunnen doen? De antwoorden helpen mogelijke risico’s vroegtijdig op te sporen en eventueel aan te pakken. Bovendien leidt elk (goed) gesprek tot een sterkere binding tussen medewerker en organisatie.


Duurzame inzetbaarheid en risicomanagement gaan hand in hand

Door te investeren in het welzijn, de ontwikkeling en tevredenheid van medewerkers, kunnen organisaties risico’s verminderen en tegelijkertijd de bedrijfsresultaten verbeteren. Als adviseur speelt u hierin een cruciale rol. Bent u klaar voor het gesprek? Lees meer over duurzame inzetbaarheid en risicomanagement? 

 

Ook interessant voor u