Calamiteiten de baas

8 okt 2018
Risicogestuurd adviseren

Elke ondernemer hoopt dat het niet gebeurt: een calamiteit waardoor zijn bedrijf stilligt. Denk aan langdurige stroomuitval, een fiks datalek of een bedrijfsongeluk. In heel veel gevallen is een verzekering bij lange na niet toereikend. Adviseurs doen er daarom goed aan ondernemers voor te bereiden op wat komen gaat áls er een calamiteit gebeurt.

Horen calamiteiten erbij?
Want 1 ding is duidelijk: calamiteiten zijn helaas nooit ver weg. Scroll een dag door de kranten en je leest over bedrijven die zijn getroffen door brand, een hack of bedrijfsongeval. Zelfs dreigend fysiek geweld is van deze tijd. Denk maar aan de handgranaten die deze zomer in Amsterdam werden achtergelaten bij bedrijfspanden. Als dit bij jou in de straat gebeurt, dan is het geen business as usual meer …

Adviseur moet het voortouw nemen
Met Business Continuity Management (BCM) beschrijven ondernemers hoe ze onverwachte omstandigheden de baas blijven. De adviseur speelt hierbij een grote rol: die kan het voortouw nemen, het onderwerp op de agenda zetten. Beschikt hij over goede gesprekstechnieken, dan kan hij ondernemers zelfs een drempel overhelpen die er gevoelsmatig misschien is. Want praten over ‘wat als’-scenario’s voelt niet als urgent, zeker niet als het juist lekker loopt in een bedrijf.

BCM is meer dan risico’s beschrijven
Het is belangrijk om ondernemers te vertellen dat BCM verder gaat dan risico’s inventariseren. BCM omvat vooral ook oplossingen. Van het vastleggen van reële uitwijkmogelijkheden tot een praktisch draaiboek voor (crisis)communicatie. Een goed continuïteitsplan brengt ook de processen in kaart die onlosmakelijk op gang komen bij een calamiteit. Bijvoorbeeld met belanghebbenden, zoals omwonenden of de gemeente. BCM zorgt ervoor dat een ondernemer niet door deze en andere onvermijdelijke mechanismen wordt overvallen als de nood aan de man is.

Besteed aandacht aan bedrijfscultuur
Mijn tip voor adviseurs: ga met een ondernemer om de tafel zitten en bespreek zijn bedrijfscontinuïteit met hem. Neem hierin ook de bedrijfscultuur mee. Hoe gaan medewerkers bijvoorbeeld om met kritiek of het toegeven van fouten? Met de veiligheidsvoorschriften? Met wachtwoorden? Ook dit zijn risicofactoren die ertoe doen.

Wees creatief in oplossingen
Bewandel daarna de weg van oplossingen ‘voor het geval dat’. Ik ken een ondernemer die daar veel baat bij had. Hij runde een productiebedrijf, 400 man groot. Toen er brand uitbrak, was hij stevig geholpen met zijn voorzorgsmaatregelen. Enkele jaren eerder had hij namelijk afspraken gemaakt met zijn concurrent. Ze spraken toen af dat ze in geval van nood elkaars personeel tijdelijk zouden overnemen. Ook maakten ze afspraken over het beschikbaar stellen van ruimte en machines. Direct na de brand brachten ze samen de afspraken in de praktijk. Hierdoor heeft de omzet van de getroffen ondernemer niet onder de brand te lijden gehad. Inmiddels beschikt hij weer over een nieuwe productiefaciliteit. Dankzij die samenwerking was zijn continuïteit zeker gesteld.

De opleiding Business Continuity Management geeft adviseurs de instrumenten om ondernemers effectief voor te bereiden op calamiteiten. Inclusief handige tips over gesprekstechnieken. Want áls er een calamiteit gebeurt, kan de nasleep financieel, organisatorisch of emotioneel enorm groot zijn. Daar kan geen verzekering tegenop.

Gerard Rooks
Consultant Voorzie