‘Business Continuity Management, verrijking van je vak’

25 okt 2018
Risicogestuurd adviseren

Calamiteiten manifesteren zich in allerlei gedaantes, van een stroomstoring of een brand tot het onverwachte faillissement van een belangrijke leverancier. Als er zoiets gebeurt, overheersen schrik, verwarring en onzekerheid. Plots ligt de productie of dienstverlening stil. En dan…?

“Het is maar weinigen gegeven om op zulke momenten kordaat beslissingen te nemen”, vertelt senior risk manager Louis Koehorst van Achmea. “Natuurlijk kun je de gevolgen van calamiteiten afdekken met een goede schadeverzekering. Dat is ook wat de meeste ondernemers doen. Sommigen zijn zelfs oververzekerd. Maar met een polis waarborg je niet de continuïteit. Daar is meer voor nodig. Een adviseur kan hierin het voortouw nemen. Preventief.” In de opleiding Business Continuity Management (BCM) van Voorzie krijgen adviseurs daarvoor de benodigde handreikingen.

Welke uitwijkmogelijkheden heeft je klant?
“Bij BCM kijken adviseurs naar de primaire bedrijfsprocessen van hun klant. Welke risico’s bevinden zich daar eigenlijk? Welke uitwijk- en herstelmogelijkheden heeft de ondernemer al geregeld? Wat ontbreekt er nog om de gevolgen van een calamiteit op te vangen?” Ook kan een adviseur met zijn klant vaststellen wat deze voorál wil beschermen: mensen of middelen? Het logistieke proces misschien, of zijn reputatie? Louis: “De kracht van BCM is dat het niet bij een risico-inventarisatie blijft. BCM gaat ook over concrete scenario’s. Die liggen klaar als de nood aan de man komt. Daar moet een ondernemer met een gerust hart op kunnen terugvallen, hoe hectisch de omstandigheden ook zijn.”

Gespitst zijn op kwetsbaarheden
De opleiding Business Continuity Management is er voor adviseurs die zich op dit pad willen begeven. “Het is een ander vakgebied dan het vertrouwde verzekeringsadvies”, aldus Louis. “Je schurkt hier meer tegen bedrijfsconsultancy aan. Je leert je verdiepen in de operationele processen van je klant. Gespitst te zijn op kwetsbaarheden in zijn bedrijfsvoering.” De vierdaagse opleiding biedt een mix van theoretische inzichten en veel praktijkopdrachten. Zo voeren deelnemers aan de hand van BCM-software zelf risico-inventarisaties uit. Denk daarbij aan het uitvoeren van risico-inventarisaties en -beoordelingen en het opstellen van een Business Continuïteits Plan. Aan de hand van een praktijkcasus ga je concreet aan de slag.

BCM verrijkt je beroep
Louis: “Pluspunt van deze opleiding is ook dat je veel leert van je mede-deelnemers. Er is volop ruimte om met elkaar te praten, ideeën te delen, van elkaar te leren. Deze opleiding kan het begin zijn van een nieuwe richting die je met je kantoor opgaat. Je bent niet langer alleen ‘van’ het verzekeringsadvies, maar komt ook te boek te staan als specialist in bedrijfscontinuïteit. Daar komt bij dat BCM ook inhoudelijk een uitdagende, nieuwe stap is voor veel adviseurs. Ik heb van diverse deelnemers gehoord dat het een verrijking is om op deze manier met klanten bezig te zijn.”