6 tips - Zo krijgt u risicomanagement op de agenda

20 nov 2019
Risicogestuurd adviseren

Ondernemers nemen risico’s. Soms bewust, maar vaker niet. Als adviseur maakt u het verschil door met uw relaties die risico’s te managen. Louis Koehorst, Senior Risicomanager bij Achmea, geeft 6 waardevolle tips.

1. Bereid het gesprek goed voor
Een goed gesprek over risicomanagement begint met bewustwording. Het is geen onderwerp voor de jaarlijkse evaluatie met uw relaties. Als de ondernemer niet is voorbereid op zo’n gesprek, wordt het vooral als vervelend ervaren. Maak daarom een afspraak om speciaal over risicomanagement om de tafel te gaan. Om uw relatie te overtuigen van het nut van de afspraak, kunt u erop wijzen dat een goede analyse essentieel is voor de voorspelbaarheid van het netto resultaat.

2. Stel vast wat de bedrijfsdoelen zijn
Als er geen doelen zijn, is er geen risico. Maar elk bedrijf heeft doelen en vernieuwt daarom constant. Denk maar eens aan:

 • nieuwe productiemethoden
 • nieuwe materialen toepassen 
 • nieuwe initiatieven
 • nieuwe leveranciers en/of afnemers

Elke verandering brengt een zeker risico met zich mee. Door ontwikkelingen in kaart te brengen, ontstaat een beeld van de totale kans op schade. 

3. Bespreek welke risico’s aanvaardbaar zijn
Ondernemen is ook risico’s dúrven nemen. Wat dat betreft is het vergelijkbaar met beleggen in aandelen: sommige mensen nemen grotere risico’s dan anderen. Daarom is het belangrijk te weten welke risico’s een ondernemer bereid is te nemen. En dat die keuzes bewust zijn gemaakt.

4. Stel alle noodzakelijke vragen
Wat is kritisch voor het bedrijf en op welke vlakken is het kwetsbaar? Kritieke zaken zijn nodig voor het voortbestaan van een bedrijf. Kwetsbaar is alles wat gepaard gaat met veel risico. Rangschik vervolgens alle risico’s op een overzichtelijke manier.
 • Juridisch
  Denk aan vergunningen, ontheffingen en bijvoorbeeld contracten met toeleveranciers.
 • Organisatorisch
  Kloppen de procedures en zijn ze geschikt voor het doel? Is er toezicht op het naleven van gemaakte afspraken? Zitten de juiste mensen op de juiste plekken?
 • Technisch
  Is het machinepark robuust en up to date? Is het wagenpark toereikend en goed onderhouden? Is het computernetwerk goed beveiligd?
 • Ruimtelijk/omgeving
  Denk bijvoorbeeld aan verontreiniging op de locatie en aanwezigheid van giftige of brandbare stoffen. Zijn er nabijgelegen ondernemingen die erg risicovol bezig zijn? 
 • Maatschappelijk
  Denk aan stakingen, bezwaren van omwonenden of acties van belangengroepen. Wat doet dat met het imago, de beeldvorming van het bedrijf? 
 • Politiek
  Onder politieke risico’s verstaan we alles wat de overheid doet of nalaat waardoor een onderneming schade kan lijden. Denk aan de Brexit, of het stikstofbesluit.
 • Financieel
  Bij risico’s van financiële aard gaat het over valuta, volatiliteit, liquiditeit, derivaten, inflatie en nog veel meer. 

5. Durf de ondernemer te confronteren
Op organisatorisch vlak zijn vaak veel verborgen risico’s aan te wijzen. Logisch, want organisatie is mensenwerk en mensen maken nou eenmaal fouten. Bijvoorbeeld door af te wijken van procedures. Maar risico’s ontstaan soms ook door de houding van de ondernemer. Sommige ondernemers nemen makkelijker een gokje dan anderen. De rol van de adviseur is om zo’n ‘risico-ondernemer’ bewust te maken van de mogelijke gevolgen. Een goede adviseur moet dus durven confronteren, want dat is in het belang van zijn relatie.

6. Stel met het bedrijf maatregelen vast
Alleen de pijnpunten benoemen, levert onrust op binnen een bedrijf. Daarbij ook antwoorden en oplossingen geven, zorgt juist voor rust. Oplossingen zoeken, gaat het best in samenspraak met de medewerker binnen het bedrijf die verantwoordelijk is voor het risico. Die kent de praktijk, weet ook vaak hoe het risico kan worden vermeden of beperkt. Zo stelt een risicomanager samen met het bedrijf maatregelen vast. Het is belangrijk om  periodiek te controleren ze nog worden nageleefd en of ze nog afdoende zijn.

Wilt u risicomanagement ook bespreken met uw relatie?

Voor meer inspiratie en achtergrondinformatie over risicomanagement kijkt u op averoachmea.nl/risicomanagement