Zo stoom je je organisatie klaar: 4 tips

13 feb 2019
Ondernemen

Intern draagvlak is cruciaal. Digitalisering vereist een organisatiecultuur waarin kunstmatige intelligentie wordt omarmd. Dat kan in het begin lastig zijn. Mensen zullen moeten loslaten wat ze altijd gewend waren. De kans bestaat dat medewerkers achterdochtig worden omdat ze vrezen dat een supercomputer hun baan inneemt. Deels terecht: de arbeidsmarkt verandert aanzienlijk onder invloed van digitalisering. Toch is het verlies van banen in de adviesbranche niet direct aan de orde. Wel zal de rol van medewerkers veranderen. Waar technologische oplossingen de standaard processen voor hun rekening nemen, zullen ‘live’ medewer­kers zich vaker gaan buigen over meer complexe vragen en situaties.

Tip 1
Beschrijf ook hoe je je organisatie in de digitale verandering meeneemt, welke knelpunten je voor je ziet en hoe je deze kunt ondervangen. Dit inzicht is de basis voor elk verandertraject, dus ook voor digitale transformatie.

Tip 2
Rol los van de dagelijkse praktijk je ideeën uit. Geef een startup-bedrijf de opdracht een nieuw businessmodel op te tuigen met digitaliseringstoepassingen. Een startup biedt ruimte om te experimenteren zonder dat de bestaande organisatiecultuur drempels opwerpt. Worden hier successen geboekt, dan is het overtuigen van medewerkers gemakkelijker.

Is de bedrijfscultuur een onneembare horde?
62% van de medewerkers van bedrijven over de hele wereld beschouwt de bedrijfscultuur binnen de organisatie als een van de grootste hordes voor het realiseren van een digitale cultuur. In Nederland ligt dit percentage met 68% nog iets hoger. Opvallend: het hoger management is over het algemeen positiever over de digitale cultuur binnen de organisatie dan de medewerkers. (bron: Capgemini, juni 2017)

Tip 3
Bied ruimte voor participatie van medewerkers. Dat zijn nog steeds de deskundigen op het gebied van advies en processen binnen je kantoor.

Tip 4
Als je toch nieuwe mensen gaat aannemen: heb oog voor jongeren. Kijk niet sec naar vakinhoudelijke advieservaring of kwaliteiten, maar ook naar hun digitale talent.

‘Welkom millennials!’
Kantoren die digitaliseren, doen er goed aan te bepalen of er voor hen, onder invloed van de digitale trends, nieuwe bedieningsmodellen aan de horizon gloren. Er zijn inmiddels kantoren die voor het ontginnen van nieuwe markten hun HR-beleid aanpasten: voortaan besteden zij nadrukkelijk aandacht aan het aannemen van millennials, de eerste generatie die volledig is opgegroeid in het internettijdperk. Met deze jongvolwassenen zijn ze in staat om de vernieuwing in het bedrijf te versnellen.

Is jouw advieskantoor al klaar voor digitale transformatie?
Om meer inzicht te krijgen hoe je de digitale transformatie vorm kunt geven op je eigen advieskantoor heeft Voorzie, in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit, de Masterclass Digitale Transformatie ontwikkeld. Het stelt je in staat om je door digitalisering te onderscheiden en toegevoegde waarde te blijven leveren. Lees meer over deze masterclass.