De Blauwdruk van Voorzie maakt adviseurs toekomstbestendig

17 feb 2020
Ondernemen

In een markt die hoge eisen stelt, is het belangrijk om je onderscheidend te profileren. Actueel blijven is niet makkelijk als wet- en regelgeving snel verandert en ook de klant niet stilzit. Arno Brons is managing consultant en medeoprichter van Voorzie, een initiatief van Avéro Achmea. Arno ondersteunt adviseurs in hun ondernemerschap. De Blauwdruk van Voorzie is 1 van de middelen die hij inzet. “Het is essentieel om draagvlak te creëren voor de ambities van het bedrijf.”

De meeste adviseurs hebben hun kennis prima op orde. Ze verstaan hun vak en blijven up-to-date. Onze Blauwdruk is dan ook vooral bedoeld om een blik op de toekomst te werpen. En belangrijke randvoorwaarden zoals de profilering, het gezicht naar de klant toe. Zaken als menselijk gedrag, in relatie tot kernwaarden en processen, hebben daar grote invloed op.

Als adviseur wilt u relevant blijven voor uw relatie
Processen die 5 jaar geleden voldeden, kunnen vandaag tekortschieten. Dat heeft te maken met veranderingen in wetgeving en technologie, maar ook met de verwachtingen van klanten. Mensen zijn, door internet, beter geïnformeerd. Ook het aantal aanbieders van producten slinkt. Door fusies bijvoorbeeld, en dat heeft impact op elke adviesorganisatie. Meebewegen met al die veranderingen is nodig om relevant te blijven als adviseur.

“Processen die 5 jaar geleden voldeden, kunnen vandaag tekortschieten. Dat heeft te maken met veranderingen in wetgeving en technologie, maar ook met de verwachtingen van klanten.”


De Blauwdruk die we met Voorzie aanbieden is een visiekaart. Een plan dat we ontwikkelen met het bedrijf, om te werken aan een toekomstbestendige organisatie. Te beginnen met een brainstormsessie. Daar betrekken we het liefst zoveel mogelijk mensen bij, van alle niveaus in de organisatie. De vraag die we de deelnemers voorleggen: hoe zie je het kantoor over 5 jaar van nu voor je? Begin met een blanco vel papier en teken het bedrijf eens uit volgens jouw ideeën. Wat doe je straks anders dan nu? Welke specifieke klantgroepen heb je dan, welke producten lever je, en hoe ziet je dienstverlening eruit? En de hamvraag: welke normen en waarden horen daarbij? 

Nadenken over kernwaarden is belangrijk 
Met de juiste kernwaarden kan de adviseur zich onderscheiden van de rest van de markt. Om een voorbeeld te noemen van een veelgenoemde kernwaarde: professionaliteit. Daar zullen de meeste medewerkers zich wel in herkennen. Jazeker, zeggen ze, wij zijn professioneel, dus dat is alvast in orde. Maar wil een kernwaarde bijdragen aan de ambitie van een organisatie, dan moet die eerst goed omschreven worden. Een stap terug doen dus. Wat is onze definitie van professionaliteit? En waaruit blijkt dat wij professioneel zijn? Is dat binnen 3 keer overgaan de telefoon opnemen? Is het op tijd beginnen en stoppen met een vergadering? Is het de manier waarop we ons profileren op LinkedIn? Als er op al die vragen een duidelijk antwoord is, kan het bedrijf aan de slag om zich te verbeteren en profileren. 

“Mensen denken: hier heb ik aan meegeschreven, dit vind ik leuk, dus we gaan het doen.”

Betrokkenheid geeft de Blauwdruk draagvlak
In de praktijk zien we dat het niet meevalt voor mensen om zich hun bedrijf voor te stellen over een periode van 5 tot 10 jaar. De trainers spelen juist daar een heel belangrijke rol om het enthousiasme aan te wakkeren. Door de groepsdynamiek te stimuleren en deelnemers in groepjes te begeleiden, zodat iedereen zijn bijdrage kan leveren. Gaandeweg neemt dan het enthousiasme toe. Omdat de mensen zich erbij betrokken voelen, krijgt de Blauwdruk draagvlak. Ze denken: hier heb ik aan meegeschreven, dit vind ik leuk, dus we gaan het doen.

Het ophalen van de input gebeurt in een sessie van een dag. Daarmee stellen we bij Voorzie De Blauwdruk samen. De presentatie van deze Blauwdruk volgt een maand later. En daarna komt de grote uitdaging: de uitvoering. De kernwaarden verankeren in alles wat het bedrijf doet. Als een 2e natuur voor de medewerkers. Processen aanpakken en waar nodig investeringen doen. In nieuwe systemen bijvoorbeeld. En, heel belangrijk, de buitenwereld moet ervan horen. Door de kernwaarden uit te dragen, kan de organisatie zich nadrukkelijk profileren. 

Bij Voorzie kunnen we het bedrijf ook bij dat vervolgtraject ondersteunen. En dat doen we graag, want anders bestaat de kans dat de Blauwdruk een papieren tijger wordt. Dat zou zonde zijn van alle energie en enthousiasme.

Benieuwd of een Blauwdruk iets is voor uw organisatie? 

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact op met Arno Brons van Voorzie via arno.brons@achmea.nl .

Meer lezen over manieren om uw organisatie te verbeteren? 

Bezoek averoachmea.nl/ondernemen