Meer uitval door psychische problemen

Nieuws

Ziekteverzuim daalt, maar blijft hoger dan normaal

15 mei 2023 2 minuten

Griep blijft met kop en schouders de grootste reden voor verzuim, maar de voorjaarsdaling is ingezet. Toch blijft het gemiddelde verzuim nog steeds hoger dan voor corona. En vooral psychische problemen houden mensen van het werk. ArboNed en HumanCapitalCare merken dat in hun cijfers over maart 2023.

Eerder dit jaar liep het verzuim nog op door een flinke griepgolf. Maar die is inmiddels voorbij. In maart daalde het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland naar 5,0% ten opzichte van 5,1% in februari. “Een daling van verzuim in maart is gebruikelijk”, zegt Redmer van Wijngaarden, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed. Maar met gemiddeld 5% ligt het verzuim nog altijd boven het niveau van voor de coronapandemie. Griep blijft overigens wel de grootste veroorzaker van verzuim, merken de arbodiensten in hun cijfers over maart. Maar het aantal gevallen daalt de laatste weken verder.

Verzuim blijft hoger dan voor corona
De voorjaarsdaling is een jaarlijkse trend. Toch verloopt het verzuim de laatste jaren grillig door corona. Het verzuim is op dit moment nog steeds fors hoger dan voor de coronapandemie. In maart 2019 lag het gemiddelde verzuim in Nederland op 4,5%. In maart vorig jaar was dat nog 5,6%. Verzuim blijft met 6,9% het hoogst in de zorg. In onderwijs is het gemiddelde verzuim met 5,7% eveneens hoog. Met als belangrijkste verschil dat dit weer het gebruikelijke niveau van voor COVID in 2019 is.

Steeds meer mensen vallen uit door stressgerelateerde klachten
ArboNed en HumanCapitalCare zien dat steeds meer mensen langer dan 6 weken uitvallen door psychische problemen. Daaronder vallen stressgerelateerde klachten zoals overspannenheid, burn-outs of depressies. In 2022 was het verzuim door spanningsgerelateerde klachten 13% hoger dan voor de coronapandemie in 2019. Het aandeel ten opzichte van het totale verzuim bleef stabiel.

“Het is een groeiend probleem dat vraagt om een duurzame oplossing, zowel op het werk als in de privésituatie”, benadrukt Van Wijngaarden. “Naast toenemende druk op de werkvloer, gaat het vaak om een combinatie van factoren waardoor medewerkers gedurende een te lange periode te veel druk ervaren. Als je in de tussentijd onvoldoende kunt opladen, dan raakt de batterij op een gegeven moment echt leeg. En dan is de weg naar herstel lang: gemiddeld 288 dagen bij een burn-out.”

Signalen herkennen en oorzaken aanpakken: alleen in een veilige omgeving
Wacht niet te lang en ga het gesprek aan zodra u de eerste symptomen van stress herkent bij uzelf óf bij een ander. Ook zijn er hulpmiddelen om de psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers in kaart te brengen om van daaruit omstandigheden te verbeteren en draagkracht te verhogen.

“Het is belangrijk om genoeg tijd te maken voor dingen die energie geven en vakanties in te plannen”, adviseert Van Wijngaarden. Ook de leidinggevende speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van verzuim. “Neem geen afwachtende houding aan, maar toon interesse, pols waar iemand tegenaan loopt en waar je mee kunt helpen. Een opbouwende dialoog in een vertrouwde setting is een belangrijk middel in de strijd tegen psychisch verzuim.” 

U leest meer over tijd om het tij te keren bij psychisch verzuim in dit artikel van HumanCapitalCare.

Bron: ArboNed

Ook interessant voor u