We pasten de WGA Uitstapverzekering Stoploss aan

28 okt 2020
Nieuws

We pasten onze WGA Uitstapverzekering Stoploss aan per 1 oktober. Hierdoor is deze verzekering voor meer werkgevers interessant.

De WGA Uitstapverzekering Stoploss is bedoeld voor werkgevers die zelf het financiële risico van het eigenrisicodragerschap voor de WGA kunnen dragen. De werkgever heeft al ervaring met verzuim- en re-integratiemanagement. En de werkgever ondersteunt actief de terugkeer van arbeidsongeschikte medewerkers op de arbeidsmarkt. De WGA Uitstapverzekering Stoploss is bedoeld om pieken in de schadelast op te vangen als gevolg van WGA-instroom. Daarnaast bieden wij ondersteunende dienstverlening om de schade te beheersen en te beperken.

We hebben per 1 oktober 2020 de volgende aanpassingen doorgevoerd

We verlagen de ondergrens van de bedrijfsgrootte 
Vanaf 1 oktober kunnen bedrijven vanaf 250 verzekerde medewerkers onze WGA Uitstapverzekering Stoploss afsluiten. Tot 1 oktober was de ondergrens 1000 medewerkers. Door deze aanpassing voorzien we in een behoefte van werkgevers in de Grootzakelijke markt. Deze werkgevers zijn minder groot, maar zijn wel in staat om het financiële risico van het eigenrisicodragerschap voor de WGA tot een bepaald maximum zelf te dragen. Tot nu toe boden we hen geen andere mogelijkheid dan een conventionele verzekering; 

De standaard contractduur is nu 3 jaar
De standaard contractduur van de WGA Uitstapverzekering Stoploss was 1 jaar. De voordelen van een langere contractduur zijn:

  • Door integraal casemanagement te combineren met een langere contractduur, vergroot de kans op re-integratie.
  • Een zo voorspelbaar mogelijke premie met beperkte premiegarantie voor een periode van 3 jaar. Jaarlijkse premie-aanpassingen tot en met 10% brengen we tijdens de contractduur niet in rekening. Als een premieverhoging van meer dan 10% noodzakelijk is, kan de klant de polis opzeggen. 

Lager eigen behoud mogelijk
De bestaande mogelijkheden van het te kiezen eigen behoud zijn 150% en 200% van de verwachte schade. We bieden nu ook een eigen behoud van 125%. 
Met de mogelijkheid voor een lager eigen behoud, spelen we in op de behoefte die leeft in de markt op het gebied van een calamiteitendekking. 

Met onze WIA-Re-integratieservice zijn arbeidsongeschikte medewerkers sneller weer aan het werk 
Wat niet verandert is onze WIA Re-integratieservice. Met deze service helpen we onze klanten bij de beheersing van het financiële risico van het eigenrisicodragerschap van de WGA. En verkleinen we de kans op een uitkering. Ook de volledige dekking van het faillissementsrisico (via Nationale Borg) blijft ongewijzigd.

Heeft u vragen? Bel uw vaste contactpersoon: 055 579 21 00

Of bel uw accountmanager. Wij helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is: inkomen.avero@achmea.nl.