Waarom is een preventiemedewerker belangrijk?

24 sep 2020
Nieuws

Wat is een preventiemedewerker? En wat doet hij of zij binnen het bedrijf? Veel medewerkers kunnen die vraag niet beantwoorden. En dat is niet zo gek als je weet dat bijna de helft van de bedrijven in Nederland geen preventiemedewerker heeft. En is die er wel? Dan is de rol en de positie voor werkgevers, medewerkers en zelfs voor preventiemedewerkers niet duidelijk.

De handreiking Arbomaatregelen preventiemedewerker ondersteunt bedrijven
De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid willen bedrijven informeren over het belang van een preventiemedewerker. Daarom ontwikkelden ze de handreiking ‘Arbomaatregelen preventiemedewerker’. Een handreiking met veel praktische informatie, advies en 3 handige checklists die helpen bij het uitvoeren van de taken:

  • Organisatorische keuze rondom de preventiemedewerker
  • Belangrijke onderdelen van het arbobeleid 
  • De samenwerking met andere (externe) partijen
Naar de handreiking Arbomaatregelen preventiemedewerker (pdf)

 

Wat doet een preventiemedewerker?
Het is de kerntaak van de preventiemedewerker om de werkgever te ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van het arbobeleid. Zo staat dat in de Arbowet. Preventiemedewerkers spelen een belangrijke rol bij de zorg voor een gezonde en veilige werkplek. De Arbowet heeft het niet voor niets over: deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming.

Zo kunnen preventiemedewerkers:

  • helpen bij het in kaart brengen en aanpakken van risico’s op de werkvloer (RI&E)
  • een rol spelen bij het selecteren van een arbodienstverlener
  • het centraal aanspreekpunt binnen het bedrijf zijn over arbeidsomstandigheden
  • medewerkers helpen bij een gezonde en veilige manier van werkeneen onafhankelijke signaalfunctie hebben bij zaken die niet goed gaan


Bron: Verbond van Verzekeraars en SER