Nieuwe verkoop voor de 12-jaarspropositie is vanaf 14 mei 2019 niet meer mogelijk

9 mei 2019
Nieuws

Vanaf 14 mei 2019 is het niet meer mogelijk om via de programma’s VVS en Atosi offertes te sluiten voor de 12-jaarspropositie. Bestaande klanten kunnen de 12-jaarspropsitie tot uiterlijk eind 2020 houden. Hieronder leest u de (op dit moment) verwachte gevolgen na 2020 voor de bestaande klanten met een 12-jaarspropositie.

Voor kleine werkgevers met een loonsom tot € 331.000 (grensbedrag voor 2019)

  • De 12-jaarspropositie wordt beëindigd. De ZW ERD is niet meer als verzekering beschikbaar voor kleine werkgevers met een loonsom tot € 331.000 (grens 2019). Ook de WGA ERD is als losse verzekering op grond van de huidige acceptatiecriteria niet meer beschikbaar voor deze kleine werkgevers. De reden hiervoor is dat het bijna in alle gevallen beter is om bij UWV te blijven of daar naar terug te gaan. Zowel financieel als administratief gezien. Als eigenrisicodrager blijft de werkgever altijd zelf (eind-)verantwoordelijk. Ook als je het risico hebt verzekerd inclusief diensten. Als je publiek verzekerd bent (UWV), wordt de verantwoordelijkheid overgedragen en betaal je alleen (een sector-)premie.
  • De Verzuimverzekering wordt als aparte verzekering gecontinueerd. Uitgangspunt is de Verzuimverzekering zoals deze is gekozen binnen de 12-jaarspropositie (zelfde gekozen dekkingen en eigenrisico etc.).


Voor werkgevers met een loonsom vanaf € 331.000 (grensbedrag voor 2019)

  • De 12-jaarspropositie wordt beëindigd. De ZW ERD is niet meer als verzekering beschikbaar.
  • Afhankelijk van de wensen van de werkgever en het advies in het kader van IDD (mis-selling) zal de werkgever een keuze maken over het al dan niet voortzetten van het Eigenrisicodragerschap WGA en ZW.
  • De Verzuimverzekering wordt in principe gecontinueerd als aparte verzekering. De werkgever kan daarbij kiezen voor Conventioneel of Stop Loss, afhankelijk van wat het best passende product is voor deze werkgever (binnen de 12-jaarspropositie was alleen Conventioneel mogelijk).
  • De WGA ERD kan als nieuwe (losse) verzekering worden afgenomen, mits aan de standaard acceptatiecriteria wordt voldaan. Zoals de ‘vast-/flexverhouding’ van maximaal 40% flexkrachten. De werkgever blijft dan eigenrisicodrager voor de WGA.
  • Daarnaast kan de werkgever (als hij WGA ERD los verzekert bij ons) ervoor kiezen om wel eigenrisicodrager voor de ZW te blijven. En hiervoor de module Ziektewetmanagement bij ons af te nemen. Dit is een complete ZW ERD dienstverlening voor de ZW-eigenrisicodrager, maar géén verzekering van het ZW-risico.


Premie Verzuimverzekering berekenen via VVS

Stoppen met de 12-jaarspropositie betekent ook dat nieuwe premies voor Verzuimverzekeringen uitsluitend via VVS berekend kunnen worden, omdat het Atosi-systeem dicht gaat.


Bron: Avéro Achmea