Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) 2.0 versie 2020 gepubliceerd

17 dec 2019
5 minuten
Nieuws

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen (deel A). Aan de hand van het inbraakrisico wordt vastgesteld welke beveiligingsmaatregelen (deel B) nodig zijn.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) publiceerde in samenwerking met het Deskundigenpanel Inbraak en het Verbond van Verzekeraars een nieuwe versie van de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) 2.0: VRKI 2.0 versie 2020.

De VRKI 2.0 versie 2020 geldt vanaf 1 januari 2020
Er geldt een overgangstermijn tot 1 april 2020. Op het voorblad van de VRKI 2.0 versie 2020 staat de overgangstermijn uitgelegd.

Vooral hoofdstukken 1, 2 en 6 zijn aangepast
De wijzigingen van de VRKI 2.0 versie 2020 ziet u vooral in de hoofdstukken 1, 2 en 6. In hoofdstuk 1 zijn de definities verder uitgewerkt. Aan hoofdstuk 2 is het gebruik van een app toegevoegd. In hoofdstuk 6 zijn de minimale eisen omvang projectie duidelijker per niveau van te nemen maatregelen geformuleerd.
 
De VRKI-documenten versie 2020 staan op de CCV-website 

Bron: Verbond van Verzekeraars en CCV