Vanaf 1 januari 2020 passen we de agrarische pakketpolissen op onderdelen aan

20 nov 2019
1 minuut
Nieuws

Hieronder een overzicht van de aanpassingen.

Wij passen de verzekeringsvoorwaarden aan

  • De dekking voor opruimingskosten van glas is verruimd van 10% naar 30%. Bij een beschadigde kas vergoeden wij de opruimingskosten voortaan tot maximaal 30% van de kosten van aanschaf en plaatsing van vervangend glas.
  • Alleen zichtbare schade aan zonnepanelen is voortaan verzekerd. Bij de hageldekking is niet zichtbare schade aan zonnepanelen wel meeverzekerd als de opbrengst van de zonnepanelen hierdoor is verminderd met meer dan 25%. 
  • Bij schade aan dakbedekking, gevels of koepels van lichtdoorlatend kunststof ouder dan 6 jaar hanteren wij voortaan de vervangingswaarde. De vervangingswaarde is de herbouwwaarde min 10% per jaar met een minimale restwaarde van 20% van de herbouwwaarde. 

Wij verhogen de premie van Gebouwen, Bedrijfsmiddelen en Bedrijfsstagnatie
De premie van de brand/stormdekking verhogen we met 5%. Deze verhoging is nodig omdat de schadelast op deze rubrieken flink is gestegen. De oorzaak hiervan is een toename van het aantal - en de intensiteit van - stormen en wervelwinden.

Wij verhogen de premie van Rechtsbijstand
De premie verhogen we met 10%. Deze verhoging is nodig door een toename van de juridische kosten. Ook de korting voor lidmaatschap standsorganisatie vervalt.

Wij verlagen de korting voor bedrijven in de intensieve veehouderij 
Er is in de premie geen ruimte meer om korting toe te passen. De mogelijkheid om korting te geven op nieuwe verzekeringen verviel op 1 januari 2018. Vanaf 2019 verlaagden we van een deel van de polissen de verleende kortingen. In 2020 verlagen we de verleende kortingen van de polissen waarvoor we dit niet eerder deden. Dit doen we voor de kortingen die om commerciële redenen zijn gegeven voor de rubriek Gebouwen, Bedrijfsmiddelen en Bedrijfsstagnatie

Meer informatie over deze aanpassingen vindt u binnenkort op de nieuwe omgeving van Avéro Achmea Online.