Vakverenigingen casemanagement RNVC en RSC slaan handen ineen

24 mrt 2020
Nieuws

Het vakgebied van de casemanager is volop in beweging. En dat zal met het recente advies van de commissie Borstlap en de evaluatie van de arbobeleidsagenda 2012 en Arbovisie 2040 de komende tijd niet anders zijn.

Samen borg staan voor de kwaliteit van de register casemanager
Om op al deze ontwikkelingen zo goed mogelijk in te kunnen spelen, slaan de Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers (RNVC) en het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) de handen ineen. Ze spraken de wederzijdse intentie uit om samen borg te staan voor de kwaliteit van de register casemanager en de erkenning van het beroep. Ook willen de registers samen optrekken om de positie richting politiek en stakeholders te versterken.

Een nieuw op te richten stichting moet deze plannen in de praktijk brengen
De komende tijd werken RNVC en RSC de samenwerking verder uit. Het plan is om de leden tijdens de eerstvolgende algemene ledenbijeenkomsten over deze belangrijke ontwikkelingen te informeren.

Bron: Martin Valk (voorzitter RNVC) en Jan Willem Klompsma (voorzitter RSC)