UWV start onderzoek naar WGA-dienstverlening

29 okt 2019
Nieuws

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV willen de dienstverlening voor werkzoekenden met een WGA-uitkering verbeteren. Daarom startte UWV op 1 oktober een onderzoek naar de effecten van ondersteuning van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA), op weg naar re-integratie en werkhervatting. De resultaten worden in 2024 verwacht.

Weten wat werkt voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
UWV ondersteunt werkzoekenden met een WGA-uitkering bij re-integratie. Zodat zij weer (meer) aan het werk kunnen gaan tijdens of na een periode van arbeidsongeschiktheid. Om te weten welke dienstverlening werkt, voor wie en op welk moment in de re-integratie, vroeg het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan UWV om dit wetenschappelijk te onderzoeken.

Werkzoekenden worden 3 jaar lang gevolgd
Werkzoekenden die voor het eerst een WGA-uitkering ontvangen, worden 3 jaar gevolgd. Om de verschillende niveaus van dienstverlening met elkaar te kunnen vergelijken, worden deelnemers via willekeurige selectie in 3 groepen verdeeld: een controlegroep, een experimentgroep en een reguliere groep met overige WGA-gerechtigden. UWV benadert de controlegroep tijdens de onderzoeksperiode niet voor persoonlijke ondersteuning bij hun re-integratie. Zij krijgen hierover een brief. De experimentgroep krijgt daarentegen meer persoonlijke ondersteuning.

Het onderzoek duurt naar verwachting 4 tot 4,5 jaar
Tijdens het onderzoek ontvangen de deelnemers een aantal keer een vragenlijst. Na afloop van het onderzoek neemt UWV contact op met de deelnemers. WGA-gerechtigden uit de controlegroep die nog een uitkering hebben, biedt UWV op dat moment alsnog ondersteuning aan in hun zoektocht naar passend werk. Werkzoekenden uit de controlegroep die hier eerder behoefte aan hebben, kunnen dit aangeven bij UWV.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op rijksoverheid.nl/onderzoek-wga.

Bron: UWV / Ministerie van SZW