UWV kan WIA-aanvragen de komende jaren niet aan

27 mei 2020
Nieuws

Vorig jaar vroegen 7,3% meer mensen een WIA-uitkering aan. In totaal vroegen bijna 35.000 mensen een uitkering aan, terwijl er slechts 10.000 werden beëindigd. Daarmee hebben inmiddels ruim 200.000 mensen in Nederland een WIA-uitkering.

Er dreigt een groot probleem
UWV loopt een steeds grotere achterstand op bij het verwerken van medische beoordelingen. Volgens UWV is het tijd dat zij op zoek gaan naar alternatieve oplossingen.

Uit het jaarverslag van UWV blijkt dat de voorraad medische herbeoordelingen in 2019 weer verder toenam: tot 34.010. Dat is opvallend omdat in 2015 een achterstand van 25.000 door de overheid al als ‘veel te groot’ werd aangemerkt.

Steeds meer mensen doen een beroep op de WIA
Steeds meer Nederlanders maken gebruik van regelingen waarvoor een medische keuring nodig is. Door de vergrijzing en de steeds verder oplopende aow-leeftijd doen steeds meer mensen een beroep op de WIA. Naar verwachting stijgt de hoeveelheid WIA-aanvragen in 20 tot 30 jaar met 10 tot 25 duizend per jaar. UWV merkt dan ook op dat ‘die groei binnen de huidige kaders niet meer is op te vangen’. De voorgenomen arbeidsongeschiktheidsregeling voor zzp’ers is dan een last die UWV niet meer kan opvangen. Zeker omdat er al jaren te weinig verzekeringsartsen zijn.

UWV neemt maatregelen
‘Hierdoor is het nodig dat we maatregelen nemen, om te voorkomen dat burgers in de toekomst langer moeten wachten op hun beoordeling’, valt te lezen in het jaarverslag. ‘Om deze reden zijn we met het ministerie van Sociale Zaken in gesprek over onder meer een andere manier van omgaan met herbeoordelingen’. Er is al geëxperimenteerd met vooraf klanten bellen of een medische herkeuring echt wel nodig is. Vaak zagen uitkeringsgerechtigden er dan vanaf, wat UWV ongeveer 150 herbeoordelingen per maand scheelt.

Bron: Salarisnet