Uniform Uitvraagformulier WGA-ERD Adfiz aangepast 

Nieuws

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD Adfiz geactualiseerd en aangepast

24 aug 2022 1 minuut

Adfiz heeft het uitvraagformulier voor WGA eigenrisicodragerschap op een aantal onderdelen aangepast en verduidelijkt. Zorg ervoor dat u altijd de meest recente versie van het formulier gebruikt.

Aanpassingen in het formulier

  • In het 1e tabblad is een vraag opgenomen over Sectorcode CBS.
  • Zowel bij UWV-code als CBS-code is in het antwoordveld een pull-down menu opgenomen. Er is nu een vaste keuze uit antwoordmogelijkheden. In het verleden ging dit bij UWV-sector weleens fout en werd niet het sectornummer maar een naam ingevuld. Deze naam kwam niet altijd overeen met het overzicht van UWV.
  • Bij instroom ZW is kolom I toegevoegd om het dagloon waarop de ZW-uitkering is gebaseerd, in te vullen (als dat bekend is).
  • Omdat WGA-vast en WGA-flex nu synchroon lopen met de 10-jaarsperiode vanaf 1 januari 2012, is er 1 tabblad gemaakt: ‘Instroom WIA’. Hier is wel kolom K toegevoegd met een keuze tussen 1 Vast of 2 Flex.


Download de Nederlands- en Engelstalige actuele uitvraagformulieren WGA-ERD

Bron: Adfiz

Ook interessant voor u