Strengere controle RI&E: volg de Masterclass RI&E voor de inkomensadviseur

11 mrt 2020
Nieuws

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd zzp’ers). Het opstellen van een plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Het niet (op orde) hebben van de RI&E kan gevolgen hebben voor de dekking verzuimverzekering.

RI&E en plan van aanpak verplicht voor elk bedrijf met personeel
Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd. Vervolgens moet de werkgever in een plan van aanpak aangeven binnen welke termijn het bedrijf concrete maatregelen neemt tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

Staatssecretaris Van Ark wil in 2020 een hoger aantal bedrijven met een RI&E
Het lijkt erop dat 2020 een speciaal jaar wordt voor de RI&E. De Inspectie SZW noemde in haar jaarplan extra en strengere controles en staatssecretaris Tamara van Ark komt met een meerjarenplan om de naleving van de RI&E te verbeteren. Volgens Van Ark is het van groot belang dat werkgevers inzicht hebben in de aanwezige risico’s op de werkvloer, zodat zij op basis daarvan een gedegen arbobeleid kunnen vormgeven. Toch is het aantal bedrijven dat een RI&E heeft, laat staan een goede en zo nodig getoetste RI&E, laag. Dit is vooral het geval onder kleinere werkgevers. Van Ark wil hier graag verandering in brengen. 

Strengere controle op de aanwezigheid van een RI&E
Parallel aan de campagne en het verbeteren van de ondersteuning aan bedrijven, wordt strenger gecontroleerd of werkgevers de RI&E-plicht daadwerkelijk naleven. De Inspectie SZW is hiervoor een pilot ‘administratieve handhaving’ gestart om in de toekomst alle bedrijven op afstand te kunnen controleren op de aanwezigheid van de RI&E. Binnen de pilot worden 400 bedrijven volledig schriftelijk gecontroleerd op de aanwezigheid van een RI&E (inclusief een plan van aanpak). Als een werkgever niet kan aantonen aan zijn verplichtingen te voldoen, volgt een sanctie. Ook kan de Inspectie SZW besluiten de werkgever een bezoek te brengen.

Bij voldoende interesse organiseren wij een PE RI&E Masterclass samen met Avans+
Wij bieden onze adviseurs bij voldoende aanmeldingen een 1-daagse Masterclass RI&E aan (niveau Postbachelor). De doelstelling is om bij kleinere bedrijven te realiseren dat zij zelf de RI&E op een praktische wijze uitvoeren. En hen te overtuigen van het bedrijfsvoordeel om een RI&E te hebben (zoals betere arbeidsomstandigheden, minder ziekteverzuim, hogere productie, gemotiveerde medewerkers, minder kans op ongevallen).

Bel Inkomensspecialist René van Harrewijn op 06 511 42 304 voor meer informatie of aanmelding. Een e-mail sturen kan ook naar: rene.van.harrewijn@achmea.nl