Alles over het stoppen met de ZW-ERD en de 12-jaarspropositie  

25 mei 2020
Nieuws

Avéro Achmea stopt per 1 januari 2021 met de Grip op Verzuim en WGA-verzekering (de 12-jaarspropositie).

Uw relatie moet voor 1 oktober 2020 een aantal keuzes maken. Misschien moet er dan iets geregeld worden bij de Belastingdienst of UWV. Wij willen u zo goed mogelijk ondersteunen bij dit proces. Op deze pagina vindt u de volgende informatie:

  • adviesschema
  • tijdslijnen
  • kopie klantbrieven
  • veelgestelde vragen

Uw relatie moet vóór 1 oktober 2020 een aantal keuzes maken:

  • huidige verzuim- en/of WGA Uitstapverzekering los voortzetten
  • het gecombineerde eigenrisicodragerschap voortzetten bij een andere inkomensverzekeraar
  • teruggaan naar UWV

Deze keuzes hangen af van de wensen en de persoonlijke situatie van uw relatie. Wij hebben alle mogelijkheden in een overzichtelijk adviesschema gezet. Hierin leest u welke keuzes uw relatie heeft en wat er misschien geregeld moet worden bij de Belastingdienst of UWV

 

Neem bij vragen contact op met uw accountmanager of onze Commerciële Binnendienst. Zij helpen u graag. U bereikt hen op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur via 055 579 21 00. Of stuur een e-mail naar inkomen.avero@achmea.nl.

Klantbrieven en formulieren
Wij zijn verplicht de beëindigingsbrief rechtstreeks naar uw relaties te sturen. U relatie ontvangt ook een vooringevuld formulier ‘Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap voor de ZW’. Zodra de klantbrieven en het formulier ‘Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap voor de ZW’ beschikbaar zijn, ontvangt u een e-mail van ons. 

U kunt de kopieën downloaden op ons Interactieplein
U bereikt het Interactieplein via averoachmea.mcccm.eu/interactieplein. We hebben een account voor u aangemaakt. U ontvangt uw gebruikersnaam per e-mail.

Activeer eerst uw account
Volg onderstaande stappen om uw account te activeren:

1. Bevestig uw account via de activatielink. U ontvangt deze per e-mail.
2. Kies een sterk wachtwoord.
3. U heeft nu toegang tot uw account op het Interactieplein.
4. U ontvangt een e-mail van ons wanneer uw bestanden beschikbaar zijn.

Neem bij vragen contact met ons op
Heeft u vragen over het activeren van uw account of over het Interactieplein? Neemt u dan gerust contact op met onze Commerciële Binnendienst. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur op 055 579 21 00. Of stuur een e-mail naar: inkomen.avero@achmea.nl.


FAQ’s stoppen ZW ERD (12-jaars propositie)

Waarom stopt Avéro Achmea met verzekeren van Ziektewet eigenrisicodragerschap?

Omdat steeds minder werkgevers kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet stoppen wij met de Ziektewet ERD verzekering.

Waarom stopt hiermee de gehele Grip op Verzuim inclusief WGA (12-jaars propositie)?

Met het wegvallen van de Ziektewet ERD verzekering kunnen wij deze geïntegreerde propositie per 1 januari 2021 niet langer aanbieden.

Wat gebeurt er met de Verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening?

Uw relaties met deze propositie kunnen de Verzuimverzekering (inclusief arbodienst) gewoon voortzetten bij ons per 1 januari 2021. Hiervoor ontvangen zij eind 2020 een verlengingsvoorstel.

Wat gebeurt er met de WGA eigenrisicodragers verzekering?

Of uw relaties ook de WGA ERD verzekering per 1 januari 2021 kunnen voortzetten bij ons ligt aan de bedrijfsgrootte. Dit is mogelijk als de loonsom van uw relatie hoger is dan € 337.000.  Relaties waarop dit van toepassing is, ontvangen aan het einde van het jaar een verlengingsvoorstel voor deze verzekering en een nieuw polisnummer. 
In dit verlengingsvoorstel zit ook een aanbod om de WGA eigenrisicodragers verzekering uit te breiden met onze module Ziektewetmanagement. Met deze dienstverlening module ondersteunen wij uw relatie bij de uitvoer van de Ziektewet maar draagt hij de eventuele uitkeringslasten zelf.

Als mijn relatie voor de Ziektewet terug wil gaan naar UWV, wat moet ik dan doen?

U of uw relatie dienen dan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 1 oktober 2020 het formulier ‘Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap voor de ZW’ ingevuld en ondertekend naar de Belastingdienst te retourneren. Via ons Interactieplein kunt u een exemplaar voor uw relatie downloaden waarbij de bij ons bekende gegevens al zijn ingevuld. Alleen de ontbrekende gegevens en de handtekening van uw relatie dienen nog toegevoegd te worden. Let op, uw relatie keert dan voor minimaal 3 jaar terug naar UWV.

Als mijn relatie  voor de WGA terug wil gaan naar UWV, wat moet ik dan doen?

Voor alle relaties met een loonsom tot €337.000 stoppen wij de garantieverklaring per 1 januari 2021. Als er geen nieuwe garantieverklaring door een andere verzekeraar wordt ingediend bij de Belastingdienst dan keert uw relatie automatisch voor minimaal 3 jaar terug naar UWV. 

Ontvangt mijn relatie ook rechtstreeks een opzegging van Avéro Achmea?

Ja, uw relatie ontvangt rond 30 juni 2020 rechtstreeks een formele opzegbrief van ons waarin wij aangeven dat u contact opneemt met hen.

Waar kan ik een kopie van de opzegbrief vinden?

Via ons Interactieplein kunt u vanaf 20 juni 2020 een kopie van de opzegbrief die naar uw relatie is verzonden downloaden.

Wat gebeurt er met de Arbodienstverlening als mijn relatie de Verzuimverzekering stopt?

Arbodienstverlening is onderdeel van Verzuimmanager Compleet. Als uw relatie de Verzuimverzekering stopt, dan stoppen de dienstverlening en de betaling van de kosten per royementsdatum van de polis. Uitlooprisico is niet mogelijk.  

Wat gebeurt er met het Ziektewet en/of WGA Casemanagement dat is ingezet richting zieke (ex-)medewerkers wanneer Ziektewet stopt en mijn relatie de WGA ERD ook beëindigd per 1 januari 2021?  

Het Casemanagement vanuit Ziektewet en/of WGA en de vergoeding voor deze zieke
(ex-)medewerkers lopen door zolang de medewerker ziek of arbeidsongeschikt blijft*. 
Uitlooprisicio is mogelijk. 

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Rechten & Plichten.