Serviceproviders werpen blik op de toekomst

15 okt 2019
Nieuws

Op 24 september hield Avéro Achmea in Oisterwijk een rondetafelsessie met directies en managementleden van 4 toonaangevende serviceproviders. Zij bespraken de ontwikkelingen in de verzekeringswereld aan de hand van stellingen. Dit leidde tot inzicht, soms kritiek maar ook bevestiging dat ze de huidige trends en ontwikkelingen goed inschatten.

Tijdens de sessie schetste Jaap de Louw (Avéro Achmea) enkele marktperspectieven. Zo gaf hij aan dat het intermediair op portefeuilleniveau nog steeds het dominante kanaal is binnen de zakelijke schademarkt. Ook gaf hij een inkijkje in de inspanningen van Avéro Achmea om een toekomstbestendige volmachtketen te realiseren. 

Geen toekomst voor ‘single brand’
Daarna hielden de deelnemers ontwikkelingen uit hun dagelijkse praktijk tegen het licht. Zo zien ze eensgezind geen toekomst in een ‘single brand’ online aanbod vanwege de prijsgedreven overwegingen die klanten maken. Verder vinden ze buitenlandse (her)verzekeraars op de Nederlandse verzekeringsmarkt een feit om rekening mee te houden. Vooral omdat sommige buitenlandse verzekeraars gewoonweg meer ruimte hebben voor niet standaard risico’s en white label producten. Zoals Sione Bakker (SAA) het verwoordde: “Buitenlandse concurrentie houdt verzekeraars ook scherp.” 

‘Onderscheid je liever met vertrouwen’
Dat scherp houden, zit hem ook in het bouwen aan relaties. Voor de serviceproviders hoeven verzekeraars zich niet alléén te onderscheiden met hun vakkennis. Een goede band, vertrouwen en overtuigd zijn van elkáárs vakkennis is belangrijker. Wat Tim Schoonbergen (NEDASCO) betreft zit het onderscheidend vermogen dan ook vooral in de relatie: “Mensen ‘op de vloer’ hebben te maken met lastige kwesties en zoeken ondersteuning bij de verzekeraar. Dat lukt niet altijd.” Tom van de Geer (VKG) voegde daaraan toe dat zelfs de bereikbaarheid – “gewoon naam en nummer van de contactpersoon” – hier het verschil kan maken. 

‘Ga kijken wat het intermediair wil’
De deelnemers bespraken ook opties voor een provinciale bediening aan intermediairs. Sommigen bieden het aan, zij het niet proactief. Anderen houden de opties voor ‘meer aanbod’ nog tegen het licht. Max Derikx (Avéro Achmea): “Ik zie grote partijen die geen provinciale strategie en bediening hebben. Zij denken vanuit verdienmodellen en niet vanuit de klant.” Dat is volgens Henk Smit (Acura) inderdaad de verkeerde weg. “Ga langs bij het intermediair en vraag waar hun behoeften liggen. Zo bouw je samen een relatie op, van buiten naar binnen en niet andersom. Vervolgens kijk je samen naar een passend verdienmodel.” 

Ze komen eraan: nieuwe digitale oplossingen
Dat ‘ontzorgen’ kunnen serviceproviders binnenkort met 2 nieuwe digitale oplossingen van Avéro Achmea, zo beloofde Jaap de Louw. “Hiervoor ontwikkelen we momenteel de Digitale Partner Bediening (DPB) en de Commercial Radar.” Deze applicaties ondersteunen efficiënt werken én de klantbediening van het intermediair. Op dit moment verkeren de applicaties nog in de testfase. Zodra ze beschikbaar zijn, kunnen serviceproviders ze gaan aanbieden aan hun klanten. 

‘Aan tafel!’
OP 24 SEPTEMBER 2019 ZATEN ZIJ BIJ AVÉRO ACHMEA AAN TAFEL: TOM VAN DE GEER (VKG), TIM SCHOONBERGEN (NEDASCO), HENK SMIT (ACURA) EN SIONE BAKKER (SAA). VANUIT AVÉRO ACHMEA SCHOVEN JOHN VAN TOL, JAAP DE LOUW EN MAX DERIKX AAN VOOR EEN INSPIRERENDE RONDETAFELSESSIE.

> Lees ook de rondetafelsessie van 30 september: 'Serviceproviders leggen distributiemodel onder de loep'