RDW stuurt waarschuwingsbrief na einde autoverzekering

26 feb 2020
Nieuws

Autobezitters die zelf hun autoverzekering stoppen en niet meteen een nieuwe sluiten, krijgen vanaf half februari eerst een waarschuwingsbrief van de RDW. Voorheen kreeg de verzekerde direct een boete voor het bezitten van een onverzekerde auto.

Wij ontvingen hierover een mail van de RDW die we graag delen. Dan weet u dit ook:

Onderwerp: Introductie waarschuwingsbrief na einde verzekering

Geachte relatie,

Om te voorkomen dat u door klanten wordt benaderd waarbij u de aanleiding van dit contact niet kunt plaatsen, willen wij u na overleg met het Verbond van Verzekeraars en de NVGA actief informeren over de start van een nieuwe waarschuwingsbrief rondom de WAM-verzekeringsplicht.

Met ingang van half februari gaat de RDW in opdracht van het OM over tot het versturen van de waarschuwingsbrief na einde verzekering.

Dit betekent dat de RDW kentekenhouders die een voertuig op naam hebben, waarvoor 21 dagen na het beëindigen van een verzekering nog geen nieuwe verzekering in het WAM-register geregistreerd staat, een waarschuwingsbrief zal sturen.

Allereerst wordt de kentekenhouder in deze brief op de hoogte gesteld over het feit dat het voertuig op dit moment als onverzekerd staat geregistreerd. Daarnaast wordt gewezen op de verzekeringsplicht en de gevolgen van het niet verzekeren van een voertuig.

Deze waarschuwingsbrief heeft daarmee dezelfde inhoud als de andere waarschuwingsbrieven die de RDW verstuurt voor de WAM; de aanleiding voor de verzending is echter nieuw. Op dit moment ontvangt de kentekenhouder namelijk geen waarschuwingsbrief en ontvangt hij direct de sanctiebeschikking via het CJIB.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze mail, dan kunt u contact opnemen met RDW Beheer Verzekeringsregister (0598 69 20 00 of handhaving@rdw.nl).


Vriendelijke groeten,

Paul Ploeger
Manager unit Handhaving