Per 1-1-2023 een aangepast provisiereglement

Nieuws

Het provisiereglement intermediair voor schade- en inkomensverzekeringen is aangepast

16 jan 2023
1 minuut

De nieuwe versie 1-1-2023 vervangt de versie 1-1-2022. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

In de versie 2023 is een aantal schade- en inkomensverzekeringen toegevoegd die in 2023 beschikbaar komen voor intermediairs en/of volmachtkantoren. 

  • Voor de BedrijfActiefPolis versie volmachten zijn in het reglement de volgende verzekeringen toegevoegd: Extra kosten, Rijdend Werkmaterieel, Vrachtauto en Bestuurdersaansprakelijkheid.
  • De Agrarische schadeverzekeringen zijn ondergebracht in een apart hoofdstuk 8. Naast ons huidig aanbod in de Toplandpolis is de BedrijfActiefPolis Agrarisch toegevoegd. In deze nieuwe propositie zitten 24 verzekeringen die verdeeld zijn over de rubrieken Locatie Agrarisch, Bedrijfsactiviteit, Bedrijfsmobiliteit en Particulier.
  • Bij inkomensverzekeringen is de WIA Aanvullingsverzekering toegevoegd. 

U vindt het nieuwe provisiereglement op Podium en Volmachtbeheer.nl.

Ook interessant voor u