Pilot ‘Op afstand inspecteren’ van Risicodeskundigheid succesvol voor specifieke doelgroepen

6 mei 2020
Nieuws

Normaal gesproken beoordeelt de afdeling Risicodeskundigheid zakelijke risico’s voor de producten Brand, Aansprakelijkheid en Verkeer door fysieke inspecties uit te voeren. Door de coronacrisis moest er een alternatief bedacht worden.

Afdeling Risicodeskundigheid is gestart met pilot voor specifieke risico’s 
Het reguliere inspectieproces ligt vanwege de coronarestricties stil. Daarom is de afdeling Risicodeskundigheid gestart met de pilot ‘Op afstand inspecteren’. Dit is uiteraard geen vervanging van de fysieke inspecties. Maar tot die tijd is de pilot voor specifieke risico’s een zeer goed alternatief.

Eerste positieve ervaringen bij pilot ‘Op afstand inspecteren’
De afgelopen weken heeft de afdeling Risicodeskundigheid onderzocht wat de mogelijkheden zijn om op afstand te inspecteren. Er zijn in totaal 38 inspecties op afstand uitgevoerd met de volgende resultaten:

  • Bij 16 inspecties vindt binnen een jaar alsnog een fysieke inspectie plaats om de inspectie compleet te maken.
  • 17 inspecties zijn succesvol afgerond volgens het herinspectie programma (vooral VVE/wonen/bouwadviezen).
  • 5 inspecties bleken bij nader inzien niet geschikt en zijn vroegtijdig beëindigd.

Conclusie is dat de pilot succesvol is voor specifieke doelgroepen
Gezien het positieve resultaat voor specifieke doelgroepen, wordt de pilot uitgebreid. Met deze uitbreiding zijn er vervolgstappen mogelijk, zoals de verdere uitwerking van werkprocessen en het uitgebreid toetsen van hulpmiddelen zoals VCS (beeldbellen).