Nieuwe voorwaarden en premies bedrijfsverzekeringen

6 nov 2020
Nieuws

Vanaf januari 2021 wijzigen een aantal verzekeringsvoorwaarden en premies van Avéro Achmea. Wij zetten de verschillen voor u op een rij.

De nieuwe voorwaarden staan vanaf 1 november op onze website
U vindt de wijzigingen op www.averoachmea.nl/bedrijfsverzekering/voorwaarden of bekijk het verschillenoverzicht. Onderstaand de belangrijkste verschillen per verzekeringspakket:

Bedrijfswagenverzekering
De Bedrijfswagenverzekering is bestemd voor klanten vanaf 10 motorrijtuigen.

Voorwaarden
De Bedrijfswagenverzekering kent 2 varianten, Bedrijfswagenverzekering standaard met modelnummer AWBW22 en AWBW21 voor Bedrijfswagenverzekering maatwerk. Per verzekering zijn in de voorwaarden 17 artikelen aangepast. Een aantal aanpassingen heeft betrekking op het duidelijker omschrijven van de voorwaarden voor uw relatie of aanpassingen op ontwikkelingen in de markt zoals:

 • Bij schade is toegevoegd dat Avéro Achmea ook de data van de auto kan gebruiken.
 • Bij diefstal is ook diefstal van mechanische of elektronische sleutels meeverzekerd.
 • De schade veroorzaakt door een 17-jarige bestuurder is niet verzekerd als de juiste begeleider ontbreekt (2toDrive).
 • Bij schade werken we schade samen met de schade-experts van het Nivre*. Toegevoegd is dat ook vergelijkbare beroepsorganisaties de hoogte van de schade kunnen vaststellen.
 • Wij betalen de kosten van de Nivre* schade-experts. Daaraan is toegevoegd dat we dat doen voor ook de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties.
 • Binnen de SVI zijn erfgenamen toegevoegd als verzekerde omdat naasten van slachtoffers aanspraak kunnen maken op affectieschade.

Premie
De premie wordt elk jaar aangepast aan de prijsontwikkelingen in Nederland. Voor 2021 is de indexatie vastgesteld op 1,7%. Wagenparken met een slecht schadeverloop kunnen extra worden verhoogd of worden opgezegd. De verlengingsvoorwaarden worden binnenkort gecommuniceerd.

Cyberverzekering

Voorwaarden
De Cyberverzekering met voorwaardennummer ACYB21 vervangt de voorwaarden met nummer ACYB19. In deze voorwaarden zijn 13 artikelen aangepast. Wij vergoeden nu ook wettelijke verzekerbare bestuurlijke boetes bij een gegevensinbreuk. En werken we samen met Nivre* schade-experts en schade-experts die werken voor vergelijkbare beroepsorganisaties.

Premie
De premie voor de Cyberverzekering is verlaagd met 15%.

VvE Zekerplan
Het VvE Zekerplan is bestemd voor de Vereniging van Eigenaren en kunt u kiezen uit 5 verschillende verzekeringen.

Voorwaarden
In de verschillende voorwaarden zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • Bij de Aansprakelijkheid- en Rechtsbijstandsverzekering is toegevoegd dat schade door een fiets met een elektrische trapondersteuning verzekerd is. Deze is niet verzekerd als de fiets kentekenplichtig is.
 • Bij de Gebouwenverzekering staat vermeld dat nu ook de kosten van schade-experts worden vergoed die zijn aangesloten bij vergelijkbare beroepsorganisaties als het Nivre*. Hierbij moet wel aan bepaalde eisen worden voldoen.

Premie
De basispremies zijn niet aangepast. Wel wordt het verzekerd bedrag van het gebouw geïndexeerd. Deze index is in november bekend. Dit heeft gevolgen voor het verzekerd bedrag en daardoor ook voor de premie.

Zaken Zekerplan
Het Zaken Zekerplan is vooral bestemd voor ondernemers met een omzet tot €10 miljoen. De meer dan 1200 bedrijfsactiviteiten bepalen welke van de “meer dan 20 verzekeringen” van toepassing zijn.

Voorwaarden
In de verschillende voorwaarden zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • Bij de Motorrijtuigen- en Werkmaterieelverzekeringen zijn samengevat de volgende wijzigingen doorgevoerd:
  • Bij het artikel over schade is toegevoegd dat Avéro Achmea ook de data van de auto kan gebruiken.
  • In de voorwaarden is de tabel schadevrije jaren toegevoegd.
  • De schade veroorzaakt door een 17-jarige bestuurder is niet verzekerd als de juiste begeleider ontbreekt (2toDrive).
  • Bij schade werken we samen met de schade-experts van het Nivre*. Toegevoegd is dat ook vergelijkbare beroepsorganisaties de hoogte van de schade kunnen vaststellen.
  • Avéro Achmea betaalt de kosten van de Nivre-experts. Daaraan is toegevoegd dat we dat ook doen voor de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties.
  • Binnen de Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) zijn erfgenamen toegevoegd als verzekerde, omdat naasten van slachtoffers aanspraak kunnen maken op affectieschade.
 • Bij de Aansprakelijkheid- en Rechtsbijstandsverzekering is toegevoegd dat schade door een fiets met een elektrische trapondersteuning verzekerd is. Deze is niet verzekerd als de fiets kentekenplichtig is.
 • Binnen de diverse Brandverzekeringen zijn samengevat de volgende wijzigingen doorgevoerd:
  • Europa is gewijzigd in de Europese Economische Ruimte. De landen van de EER zijn de landen binnen de Europese Unie. Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
  • Bij schade werken we samen met de schade-experts van het Nivre*. Toegevoegd is dat ook vergelijkbare beroepsorganisaties de hoogte van de schade kunnen vaststellen.
  • Avéro Achmea betaalt de kosten van de Nivre-experts. Daaraan is toegevoegd dat we dat ook doen voor de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties.

Premie
Binnen de motorrijtuigen gelden vanaf 1 januari 2021 de volgende premieverhogingen:

Object/dekking

WA

Beperkt Casco

Volledig Casco

Bij-dekkingen

Personenauto

2,5%

2,5%

2,5%

nvt

Bestelauto

5%

nvt

nvt

nvt

Vrachtauto

10%

nvt

nvt

nvt

Motor

nvt

nvt

nvt

nvt


Voor alle andere verzekeringen binnen het Zaken Zekerplan zijn de basispremies niet aangepast. Wel worden de verzekerd bedragen van het gebouw geïndexeerd. Deze index is in november bekend. Dit heeft gevolgen voor het verzekerd bedrag en daardoor ook voor de premie.

ToplandPolis
De ToplandPolis is speciaal ontwikkeld voor agrarische risico’s en sluit aan op de activiteiten van uw agrarische relaties.

Premie
De premie van de aansprakelijkheidsverzekering gaat omhoog.

 • Generieke premieverhoging aansprakelijkheid 10%.
 • De aftopping van de premieverhoging 2019 bij glastuinbouwbedrijven komt te vervallen. Deze premieverhoging 2019 was afgetopt op maximaal €1000.
 • Voor maneges geldt een extra toeslag per paard van €75 per jaar.

*Nederlands Instituut Van Register Experts