De stand van zaken van de MKB Ontzorgverzekering

20 jun 2019
Nieuws

In december 2018 tekende de regering het Convenant MKB Ontzorgverzekering. Kort na de zomer biedt Avéro Achmea deze verzekering aan.

Met de MKB Ontzorgverzekering van Avéro Achmea kan de MKB-werkgever zich richten op zijn kerntaak: ‘ondernemen’. De verzekering biedt een casemanager die de regisseur is op het totale re-integratieproces. De verzekering is Poortwachterproof en biedt premiestabiliteit. 

De MKB Ontzorgverzekering zorgt voor verzuimreductie en minder WIA-instroom
Met een loondoorbetalingsverzekering inclusief aanvullende diensten en een casemanager die de regie voert over het proces, nemen we de werkgever zorgen uit handen. Samen werken we zo aan het terugdringen van verzuim, minder WIA-instroom en snelle werkhervatting. Dat is goed voor de werkgever, de medewerker en voor Nederland. 
 
De MKB Ontzorgverzekering is Poortwachterproof
Als de werkgever de adviezen van Avéro Achmea en de bedrijfsarts opvolgt, volgt er meestal geen loonsanctie van UWV. Is er toch een sanctie? Dan vergoeden wij die. De verzekering biedt re-integratiedienstverlening gericht op werkhervatting binnen en buiten de eigen onderneming. De kosten van interventies die op initiatief van de bedrijfsarts of na akkoord van Avéro Achmea worden ingezet, worden betaald. 
 
De MKB Ontzorgverzekering biedt premietransparantie
In het Convenant is afgesproken dat er een maximering is van de weging van het eigen verzuim in de vast te stellen premie. Zo worden onverwacht hoge premiestijgingen als gevolg van het eigen verzuim voorkomen. Een langdurig zieke medewerker kan zo geen exorbitante premiestijging veroorzaken. Wel kan de premie stijgen door andere oorzaken. Denk hierbij aan grote stijging van het verzuim in Nederland, wisselingen in het personeelsbestand en verandering van werkzaamheden van de onderneming. Al in het offertetraject geven wij inzicht in de effecten van het eigen verzuim op de premie door verschillende scenario’s in de offerte op te nemen. Hierdoor weet een werkgever vooraf wat hij kan verwachten.
 
In de MKB Ontzorgverzekering heeft de casemanager de regie over de re-integratie
Bij dreigend langdurig verzuim wordt per verzuimgeval een casemanager toegewezen. De casemanager voert namens de werkgever en de medewerker de regie over de re-integratie. Hij of zij ondersteunt de medewerker bij het maken van zijn eigen re-integratieplan. Ook adviseert en helpt de casemanager bij het maken van het plan van aanpak. Verder adviseert hij of zij over de interventies die bijdragen aan een optimale re-integratie. Een gesprek tussen casemanager, werkgever en medewerker kan hiervan onderdeel uitmaken. Kortom, de casemanager is de regisseur en monitort de verplichte stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter.
 
U krijgt bericht zodra we kunnen offreren dit najaar
In samenwerking met het Verbond ontwikkelde Avéro Achmea mede de kaders van de verzekering. In de komende maanden worden deze kaders omgezet in concrete zaken. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van de werkwijzer casemanagement (verwacht begin augustus 2019), het premiemodel, verzekeringsvoorwaarden en systeemaanpassingen. We houden u op de hoogte.
 
Bron: Avéro Achmea