Avéro Achmea ontvangt keurmerk MKB Verzuim-ontzorgverzekering

10 sep 2019
Nieuws

Avéro Achmea heeft het keurmerk MKB Verzuim-ontzorgverzekering ontvangen voor de Avéro Achmea MKB Verzuim ontzorg-verzekering. Een nieuwe verzuimverzekering inclusief uitgebreide arbodienstverlening. Het resultaat van afspraken tussen het ministerie van SZW, MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars.

Afspraken zorgen voor minder risico’s en meer duidelijkheid voor het MKB
De nieuwe MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Avéro Achmea ondersteunt de kleine werkgevers bij hun loondoorbetalingsverplichting. Het zorgt voor minder risico’s en meer duidelijkheid bij (dreigend) langdurig verzuim van hun medewerkers. Met deze  verzekering kan de adviseur zijn relatie optimale ontzorging bieden op het gebied van verzuim. Inclusief een casemanager die de regie voert over de re-integratie. 

Verzekering biedt nieuwe kansen voor de adviseur
Avéro Achmea is er voor het duurzame succes van het intermediair en gelooft in de waarde van advies. Met deze uitbreiding op de reeds meest complete verzuimverzekering van Avéro Achmea, Grip Op Verzuim Totaal, vergroot de adviseur zijn adviesrol. Hij moet zijn relatie informeren over het nut en de financiële zekerheid van maximale ontzorging. En bepalen of de MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Avéro Achmea een passend product is.

De belangrijkste afspraken loondoorbetaling voor MKB ondernemers op een rij
Optimale ontzorging van de werkgever
Effectiever re-integratietraject voor de medewerker
Financiële stabiliteit door maximering premiestijgingen door ‘eigen verzuim’
Volledige vergoeding wanneer werkgever de re-integratie activiteiten op advies van bedrijfsarts of Avéro Achmea opvolgt
Poortwachterproof doordat Avéro Achmea het risico op loonsanctie afdekt 
Loket voor klachten over dit product