In gesprek over de naleving van de RI&E

26 nov 2019
Nieuws

Op 28 oktober sprak de SZW-werkgroep Impuls RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) met verschillende ondernemers en sociale partners over het naleven van de RI&E.

Aan de slag met veilig en gezond werken
Het creatieve bureau Snijboon peilde in deze werksessie bij 20 kleine ondernemers de beleving van gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Hieruit bleek dat ondernemers een verschillend beeld hebben van gezond en veilig werken. De interviews lieten ook zien dat veel ondernemers niets tot weinig weten van de RI&E-plicht.

De bijeenkomst gaf veel ideeën en inzichten om de communicatie over gezond en veilig werken richting ondernemers te verbeteren. Ook gaat er eind dit jaar een brief naar de Tweede Kamer. Met een plan van aanpak om de naleving van RI&E te optimaliseren.

Bron: ministerie van SZW