De belangrijkste gevolgen van Brexit op een rij

Nieuws

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie op 31 januari 2020 verlaten

De Brexit en de gevolgen voor de bedrijfsverzekeringen

12 apr 2021 2 minuten

De Brexit kan gevolgen hebben voor de bedrijfsverzekeringen

  • Een aantal activiteiten in het Verenigd Koninkrijk is niet meer verzekerd.
  • Het Verenigd Koninkrijk hoort niet meer bij de EU en EER.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020 verlaten. Er gold een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Of er na de overgangsperiode gevolgen zijn voor uw relatie, hangt af van de activiteiten in of met het VK. En van het geldigheidsgebied van de verzekering. Hieronder leest u de belangrijkste gevolgen van de Brexit voor de verzekeringen van uw relatie.

De belangrijkste gevolgen van Brexit voor de verzekeringen van uw relatie

Importeert uw relatie producten uit het Verenigd Koninkrijk? 

Dan is uw relatie importeur buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Volgens de wet is uw relatie dan naast leverancier óók producent. Het gevolg hiervan is een verzwaring van het risico dat uw relatie loopt. Het is daarom belangrijk dat uw relatie de aansprakelijkheid, veroorzaakt door een gebrekkig product uit het Verenigd Koninkrijk, contractueel goed regelt met leveranciers en afnemers in de EU en EER. Door de verzwaring van het aansprakelijkheidsrisico kan er wel een hogere premie gelden voor de aansprakelijkheidsverzekering.

Is het geldigheidsgebied van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven wereld? 

Dan zijn er ook na de overgangsperiode geen gevolgen voor de verzekering. Het geldigheidsgebied geeft aan waar de verzekering geldig is. U vindt het geldigheidsgebied in de verzekeringsvoorwaarden.

Ontstaan er vertragingen bij de grenzen? 

Er kunnen grote vertragingen ontstaan bij de grenzen door grenscontroles en douaneprocedures. De gevolgen hiervan zijn helaas niet verzekerd onder een transportverzekering.

Heeft uw relatie een Bouw- en Montageverzekering met dekking in het Verenigd Koninkrijk? 

Dan geldt er een overgangsregeling. Uiteindelijk moeten wij de verzekering aanpassen. Uw relatie krijgt hierover bericht van ons.

Krijgt uw relatie een aanrijding met een lokaal voertuig in het Verenigd Koninkrijk? 

Dan kan uw relatie niet langer in Nederland een claim indienen. Of het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars vragen om onderzoek te doen naar de verzekeraar van de Britse tegenpartij. Deze zogeheten ‘Visitor Protection' bestaat niet meer. Is het voertuig WA of Beperkt casco (WA+) verzekerd? Dan moet uw relatie zelf de tegenpartij aansprakelijk stellen. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Schaderegeling Bedrijven via 055 579 50 26 (optie 1 verkeer). We helpen u graag verder.

Is het voertuig Casco (Allrisk) verzekerd? Of heeft uw relatie een Zakelijke Rechtsbijstandsverzekering bij Avéro Achmea? Dan kan uw relatie de schade natuurlijk gewoon bij ons melden. De afdeling Schaderegeling Bedrijven helpt om deze schade te verhalen bij een eventuele derde. 

Ook interessant voor u