Elektra inspectie verplicht voor branddekking

Nieuws

Geen branddekking bij niet uitvoeren van verplichte elektra inspectie

17 mrt 2021 2 minuten

Om hun branddekking te behouden, zijn bedrijven in de intensieve veehouderij, bloembollen, tuincentra en glastuinbouwbedrijven met brandbaar schermdoek, al verplicht om hun elektrische installatie te laten inspecteren. Vanaf 2022 stelt Avéro Achmea deze 5-jaarlijkse inspectie ook verplicht voor de verzekeringen van overige agrarische bedrijven op de ToplandPolis. Is de inspectie niet uitgevoerd of zijn fouten niet hersteld? Dan vervalt de branddekking. Deze voorwaarde staat sinds 2019 in een clausule op het verzekeringsbewijs van uw relaties.

Wij verlengen de einddatum van 1 januari 2022 naar 31 december 2022
Dit heeft een aantal redenen:

  • Het duurt ongeveer 1 jaar om het traject dat bij de inspectie hoort volledig uit te voeren. Het gaat dan om wachttijd, inspectie en herstel van eventuele fouten. De doorlooptijden bij herstel van fouten lopen op tot ongeveer 6 maanden. 
  • Het verschuiven van de einddatum geeft u de tijd om met uw relaties in gesprek te gaan over deze verplichting en de gevolgen van het niet nakomen hiervan. Een belangrijk advies aan uw relaties is om een inspectie snel in te plannen vanwege de doorlooptijd. De komende maanden onderzoeken we manieren om dit proces te vereenvoudigen. We houden u hiervan op de hoogte.

De clausule is aangepast
De tekst van de nieuwe clausule is als volgt:

Vanaf 31 december 2022 heeft u alleen dekking voor brand als u aantoont dat u voldoet aan 1 van de onderstaande voorwaarden:

  1. U heeft binnen 3 maanden na het voltooien van de aanleg van de elektrische installatie een opleveringsinspectie zoals vastgelegd in de NEN 1010 laten uitvoeren. De fouten die zijn geconstateerd heeft u laten herstellen. U laat binnen 5 jaar na de aanleg van de elektrische installatie een inspectie uitvoeren die voldoet aan de voorwaarden onder punt 2 of 3.
  2. U heeft een SCIOS Scope 10 inspectie uit laten voeren. De fouten die zijn geconstateerd, heeft u laten herstellen.
  3. U heeft een SCIOS Scope 8 inspectie uit laten voeren. Als het inspectiebedrijf een 3-puntsschaal hanteert voor het constateren van fouten, heeft u de A en B fouten laten herstellen. Als het inspectiebedrijf een 5-puntsschaal hanteert, heeft u de A, B en C fouten laten herstellen.
  4. U heeft vóór 1 juni 2019 een Agro Elektra inspectie uit laten voeren. De fouten die zijn geconstateerd, heeft u laten herstellen. U laat binnen 5 jaar na de Agro Elektra inspectie een inspectie uitvoeren die voldoet aan de voorwaarden onder punt 2 of 3.
  5. U heeft vóór 1 januari 2020 een NTA 8220 inspectie of NEN 3140 inspectie uit laten voeren door een inspectiebedrijf dat niet bij SCIOS is gecertificeerd voor een Scope 10 inspectie of een Scope 8 inspectie. De fouten die zijn geconstateerd, heeft u laten herstellen. U laat binnen 5 jaar na de NTA 8220 inspectie of NEN 3140 inspectie een inspectie uitvoeren die voldoet aan de voorwaarden onder punt 2 of 3.
  • U laat fouten zo snel mogelijk, maar uiterlijk 6 maanden na de inspectie, herstellen. 
  • U herhaalt de elektra inspectie minstens elke 5 jaar, gerekend vanaf de datum van de vorige inspectie. 
  • De elektra inspectie is uitgevoerd voor elektrische installaties die bedrijfsmatig gebruikt worden en in kassen en gebouwen aanwezig zijn.

We pasten de hersteltermijn aan van 3 naar 6 maanden
Deze termijn gaat in vanaf de inspectiedatum. 

Communicatie naar uw relaties
Wij stuurden alle verzekerden voor wie deze verplichting geldt een brief.

Ook interessant voor u