Garantie tegen onderverzekering en de meestgestelde vragen

19 sep 2019
5 minuten
Nieuws

Binnen het Zaken Zekerplan geven wij garantie tegen onderverzekering (GTO) op de gebouwen-, huurderbelang- en inventarisverzekering. Door adviseurs wordt veel gebruik gemaakt van de GTO mogelijkheden. Toch ontvangen we hier regelmatig vragen over. De meest voorkomende vragen hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Voor welke verzekeringen kan ik mijn relaties de GTO aanbieden?
GTO is mogelijk voor deze verzekeringen: 
Gebouwen
Huurdersbelang
Inventaris

De waardebepaling vindt zo veel als mogelijk plaats op afstand door Huygenhoek Taxaties. Alleen bij uitzonderingen is een fysieke waardebepaling nodig.  

Hoe wordt Huygenhoek Taxaties ingeschakeld?
Als bij een definitieve aanvraag  via ZZP Online 'Garantie tegen onderverzekering' op 'Ja' staat, wordt Huygenhoek Taxaties door ons ingeschakeld om de waardebepaling te verrichten. Huygenhoek bepaalt vervolgens op afstand de verzekerde waarde met behulp van de nieuwste technologieën. Soms heeft Huygenhoek niet voldoende informatie voor een goed onderbouwde waardebepaling. Huygenhoek neemt dan telefonisch contact op met de klant en stelt aanvullende vragen.

Wat zijn de contactgegevens van Huygenhoek Taxaties?
Avéro Achmea is opdrachtgever voor  Huygenhoek Taxaties. Wel kunt u, als adviseur, reageren op hun taxatierapport. Ze zijn telefonisch bereikbaar op: 0226 75 44 00 of per e-mail: info@huygenhoektaxaties.nl.

Wat komt in aanmerking voor waardebepaling op afstand?
Bedrijfsgebouwen, huurdersbelangen en inventarissen tot €2.300.000 per object.

Wat komt niet in aanmerking voor waardebepaling op afstand?
Voorraad of een gecombineerde inventaris/voorraad
Objecten met een verzekerd bedrag hoger dan €2.300.000
Leegstaande gebouwen
Gebouwen met een korte verzekeringsduur (bijvoorbeeld gebouwen van handelaren in onroerend goed, projectontwikkelaars)
Monumenten
Agrarische gebouwen
Speciale verzoeken voor elektronica- of andere objectverzekeringen
Particuliere objecten/woningen
Gebouwen die verbouwd dan wel gerenoveerd worden
Gebouwen waarvan bekend is dat ze verkocht gaan worden
Museumstukken en kunstvoorwerpen (uw relatie kan dan een vaste taxatie laten verrichten en betaalt zelf de taxatiekosten)

Kunnen woningen wel worden meegenomen in de waardebepaling?
Voor woningen doen we geen waardebepaling en verlenen wij geen GTO. Onder de categorie woningen vallen onder andere:
vakantiewoningen
woningen voor eigen gebruik
woningen die verhuurd worden aan gezinnen/personeelsleden/studenten
gebouwen met kamerverhuur
woningbouwverenigingen

Hoe werkt de waardebepaling op afstand?
Huygenhoek Taxaties maakt bij de waardebepaling op afstand gebruik van verschillende bronnen, die samen voldoende informatie geven over het gebouw en/of de inventaris. De belangrijkste informatiebronnen hiervoor zijn:
de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
het Kadaster
KvK
fotomateriaal
makelaarsinformatie
bedrijfswebsites
archief met vergunningen 

Wat is de procedure als uw relatie de vastgestelde waarde te hoog vindt?
Als adviseur krijgt u van Huygenhoek Taxaties een rapport met vastgestelde waarden. Als u het eens bent, hoeft u niets te doen. De GTO is van toepassing met de waarde die vermeld staat in het rapport. Bent u het niet eens, dan kunt u hier binnen 2 weken op reageren. U kunt dit rechtstreeks met hen bespreken. Wordt u het niet eens over het te verzekeren bedrag, dan nemen wij uw eerder opgegeven bedrag over. De GTO vervalt dan wel. Reageert u niet, dan nemen wij het bedrag van Huygenhoek over en is er sprake van GTO. Reageert u later dan 2 weken, dan wordt ook de polis op basis van het eerder opgegeven bedrag aangepast. Ook dan vervalt de GTO. Als het bedrag in overleg wordt aangepast, verstrekt Huygenhoek een nieuw rapport en nemen wij de waarde over met GTO.  

Hoe lang is een GTO geldig ?
Een waardebepaling op afstand is éénmalig en vindt plaats kort ná het afsluiten van de polis. Als het object is geïndexeerd, loopt de garantie door tot beëindiging van de verzekering. Wel is de verzekerde verplicht ingrijpende verbouwingen of investeringen te melden.  

Hoe gaat Huygenhoek Taxaties om met funderingen en andere onroerende zaken?
Bij de waardebepaling van een gebouw worden de funderingen altijd beoordeeld. Als de funderingen moeten worden meeverzekerd, dan waardeert de taxateur uiteraard ook inclusief funderingen. Huygenhoek Taxaties geeft geen adviezen over het al dan niet meeverzekeren van funderingen. Hiervoor verwijzen ze de verzekerde door naar zijn adviseur. Als de verzekerde twijfelt, dan waardeert Huygenhoek inclusief funderingen en geeft via een opmerking in het rapport aan, voor welk bedrag de funderingen gewaardeerd zijn. U kunt, als adviseur, achteraf het verzekerd bedrag door ons laten aanpassen. 

Huygenhoek neemt geen waarde op van de bestrating, parkeerterreinen, erfverhardingen en dergelijke. Ook niet van tennisbanen en/of kunstgrasvelden. Tenzij hier uitdrukkelijk (door ons) opdracht voor wordt verstrekt.

Geeft Huygenhoek Taxaties adviezen voor voorraden, elektronica en bedrijfsschade
Nee, Huygenhoek Taxaties geeft geen adviezen voor voorraden, elektronica en bedrijfsschade. Hiervoor verlenen wij dan ook geen GTO.

Welke waardebasis hanteert Huygenhoek Taxaties voor het gebouw?
Voor bedrijfsgebouwen en huurdersbelangen hanteert Huygenhoek Taxaties de herbouwwaarde als waardebasis.

Neem voor vragen en meer informatie contact met ons op
Onze collega’s van de Commerciële Binnendienst helpen u graag. U bereikt hen op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via 088 462 46 18. Mailen kan ook naar accountbedrijvenschade.avero@achmea.nl.