Kabinet komt kleine werkgevers tegemoet

Nieuws

Financiële tegemoetkoming kleine werkgevers vanaf 2022

17 jan 2022 2 minuten

Het kabinet komt kleine werkgevers tegemoet voor de kosten van loondoorbetaling en ziekte. Vanaf 1 januari 2022 geldt er een gedifferentieerde Arbeidsongeschiktheidsfonds-premie (Aof-premie) voor werkgevers. Daarnaast is de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers aangepast voor de premieberekening voor de Werkhervattingskas (Whk). Wat betekent dit voor uw relaties?

Gebruik verlaging Aof-premie voor afsluiten MKB Verzuim ontzorg-verzekering
Vanaf 1 januari 2022 geldt er een gedifferentieerde Aof-premie, de premie van het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Dit betekent dat kleine werkgevers minder Aof-premie gaan betalen dan (middel)grote werkgevers. Dit premievoordeel kunnen zij gebruiken om zich te verzekeren tegen de financiële risico’s van loondoorbetaling bij ziekte. Zoals de MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Avéro Achmea. Via Atosi maakt u bovendien snel offerte- en premieberekeningen.

Ook gedifferentieerde premie voor de WGA
De ondergrens van kleine werkgevers gaat omhoog van 10 naar 25 werknemers (maal het gemiddelde loon). Deze ondergrens van 25 gaat ook gelden voor de Whk-premie, de premie van de Werkhervattingskas. Hierdoor betalen meer kleine werkgevers vanaf 1 januari 2022 een Whk-sectorpremie. Van belang voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Is het bijvoorbeeld goedkoper en aantrekkelijker om bij UWV te verzekeren? Of is het eigenrisicodragerschap een betere keuze voor uw relatie? 

Wat betekent deze wetswijziging concreet?
De gemiddeld premieplichtige loonsom bedraagt per 1 januari 2022 €35.300. Kleine werkgevers zijn alle werkgevers met een loonsom tot €882.500. De nieuwe indeling voor zowel de Aof- als de Whk-premie ziet er als volgt uit:

Parameters werkgeversklasse 1 januari 2022 1 januari 2021
Gemiddelde premieplichtig loon

€ 35.300

€ 34.600

Grens kleine/middelgrote werkgever

€ 882.500

€ 346.000

Grens middelgrote/grote werkgever

€ 3.530.000

€ 3.460.000

Vanaf 1 januari 2022 gelden de volgende premies:

Kleine werkgever Middelgrote werkgever Grote werkgever
Aof-premie

5,49% (2021: 7,03%)

7,05% (2021: 7,03%)

7,05% (2021: 7,03%)

Aof premieklasse
Whk-premie

sector

sector en individueel

individueel

Whk premieklasse

Neem voor vragen of meer informatie contact met ons op
Onze collega’s van de Commerciële Binnendienst helpen u graag. U bereikt hen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur op 055 579 21 00. Of stuur een e-mail naar inkomen.avero@achmea.nl

Ook interessant voor u