Financiële steun voor zorgaanbieders door zorgverzekeraars

28 apr 2020
Nieuws

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel helpen als zij inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis.

Compensatie voor lagere omzet door coronacrisis
Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Zo worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Met de bijdrage kunnen ze onder meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. De zorgverzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland (ZN), willen zo zorgaanbieders bijstaan en garanderen dat verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben. Nu én na de coronacrisis.

De regelingen gelden voor gecontracteerde en ongecontracteerde zorgaanbieders
De regeling voor de continuïteitsbijdrage geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen. De regeling start op 1 mei, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. De financiële steunmaatregelen gelden zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders.

Bepaalde groepen zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen. Deze vooruitbetaling geldt voor eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.

Dirk Jan van den Berg, voorzitter van ZN, schrijft in een brief namens de zorgverzekeraars aan de branche- en beroepsorganisaties in de zorg: “Wij spreken onze grote waardering uit voor iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg. Er is veel bewondering voor ieders professionele inzet, grote betrokkenheid en creativiteit.”

Zorgverzekeraars willen financiële zorgen voorkomen
Zorgverzekeraars hebben begrip voor de onzekerheid die de huidige situatie met zich meebrengt. Van den Berg: “We willen voorkomen dat zorgverleners zich nu zorgen moeten maken over hun financiële situatie of de vraag of ze hun patiënten kunnen blijven helpen. Daarom hebben zorgverzekeraars gezamenlijk gewerkt aan een solide regeling die houvast biedt voor iedereen én die snel en zorgvuldig uitvoerbaar is. Voor degenen die niet kunnen wachten op uitbetaling van de continuïteitsbijdrage in mei doen we 2 dingen. Zorgverzekeraars betalen openstaande declaraties versneld uit en er is de mogelijkheid om een vooruitbetaling aan te vragen om de periode tot 1 mei te overbruggen.”

Voor zorgaanbieders die acute zorg verlenen aan coronapatiënten – zoals ziekenhuizen en huisartsen - en voor zorgaanbieders in de langdurige zorg zijn al eerder financiële afspraken gemaakt.

Bekijk de voorwaarden en meer informatie

Bron: Zorgverzekeraars Nederland (ZN)