Financiële instellingen gaan strijd aan tegen afname biodiversiteit

27 okt 2020
Nieuws

Nederlandse financiële instellingen, waaronder grote verzekeraars, ondertekenden op 25 september 2020 de Biodiversity Pledge. Met de handtekening beloven ze actief de strijd aan te gaan tegen het verlies van biodiversiteit.

De deelnemende verzekeraars, waaronder Aegon, Achmea, NN, Vivat/Actiam en a.s.r., vertegenwoordigen het overgrote deel van het belegd vermogen van de verzekeringssector (+90%). Samen beheren de instellingen meer dan 3.000 miljard euro.

Verlies van biodiversiteit vormt een groot risico
De verzekeringssector beseft dat het verlies van biodiversiteit een groot risico vormt. En dat zij met hun investeringen het verschil kunnen maken. Daarnaast leidt verlies aan biodiversiteit ook tot financiële risico’s, aldus een gezamenlijk rapport van DNB en PBL.

De 26 financiële instellingen die deelnemen aan de Biodiversity Pledge volgen nu eerst de omvang van het probleem en brengen de gevolgen van maatregelen in kaart. Bedrijven met te weinig oog voor biodiversiteit worden daarop aangesproken. Uiterlijk in 2024 moet dit geregeld zijn.

IMVO Convenant voor de verzekeringssector
Het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Convenant voor de verzekeringssector pakt dit onderwerp op als jaarthema voor 2021. Met het convenant willen verzekeraars de negatieve impact van hun beleggingen zoveel mogelijk voorkomen, verminderen en zo nodig herstellen om bij te dragen aan een duurzame wereld. Met het benoemen van biodiversiteit als jaarthema onderkent de sector het belang ervan.

Commitment aan het Klimaatakkoord
Met het Commitment aan het Klimaatakkoord brengt de verzekeringssector de CO2-uitstoot van beleggingen in kaart. De sector neemt ook actie om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken, conform de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Het commitment is niet vrijblijvend, net als de deelname aan het IMVO Convenant. De instellingen moeten vanaf 2020 de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen rapporteren. Daarnaast hebben ze uiterlijk in 2022 actieplannen klaar die bijdragen om de CO2-uitstoot voor 2030 met 49% terug te brengen.

Kunnen andere verzekeraars alsnog ondertekenen? 
Financiële instellingen wereldwijd kunnen meedoen. De volgende ronde wordt bekendgemaakt tijdens de European Business and Nature Summit op 8 en 9 december. De deadline voor inschrijven is 17 november.

Bron: Verbond van Verzekeraars