Maatregelen om de socialezekerheidsstelsels in de EU te coördineren

25 apr 2019
Nieuws

Meestal werkt iemand in het land waar hij of zij is geboren. Maar in toenemende mate vindt arbeidsmigratie plaats. Dat betekent dat de verschillende socialezekerheidsstelsels in de EU op elkaar afgestemd worden. Onlangs zijn in deze coördinatieverordening wijzigingen voorgesteld die invloed hebben op onze WW-verzekering.

Na 1 maand recht op een WW-uitkering
De huidige verordening regelt dat het buitenlandse arbeidsverleden na 1 dag werken, mag worden meegenomen voor de beoordeling van de wekeneis in de WW. Volgens het voorlopig akkoord moet een werkloze werknemer eerst 1 maand in Nederland hebben gewerkt voordat dit buitenlandse arbeidsverleden meetelt (wachttijd). Wordt de werknemer vóór het verstrijken van die maand werkloos? Dan moet de uitkering in het voorlaatste werkland aangevraagd worden. Nederland wil dat de termijn niet op 1 maand maar op 6 maanden wordt gesteld. Daar is binnen Europa alleen onvoldoende steun voor.

Europeanen zonder baan kunnen de WW-uitkering meenemen naar het thuisland
Een andere wijziging waar Nederland weinig gelukkig mee is, is de mogelijkheid om een uitkering vanuit het werkland mee te nemen naar het woonland. Werkt iemand in Nederland, maar woont hij of zij in een andere EU-lidstaat? Dan mag deze persoon bij werkloosheid naar werk zoeken in het woonland. Een werknemer mag dan niet 3, maar minimaal 6 maanden uitkering opeisen en meenemen naar het thuisland. Het uitvoeringsorgaan in het woonland heeft dan de taak om de uitkeringsgerechtigde naar werk te begeleiden. En te controleren of aan de voorwaarden voor het recht op een uitkering wordt voldaan. Voordat een werkloze werknemer de WW-uitkering exporteert, moet hij of zij volgens de huidige verordening 4 weken beschikbaar zijn en naar werk zoeken in de lidstaat die de uitkering betaalt. Het voorlopig akkoord verandert de exportvoorwaarden voor grensarbeiders en niet-grensarbeiders. Deze werkloze werknemers hoeven voordat zij hun uitkering exporteren, niet langer 4 weken beschikbaar te zijn en naar werk te zoeken in de lidstaat die de uitkering betaalt.

Minister Koolmees is bezorgd over ingrijpende sociale EU-plannen
Minister Koolmees van SZW verwacht dat de wijzigingen niet bijdragen aan een snellere werkhervatting van de werkloze uitkeringsgerechtigden. De minister wil vooral inzetten op het voorkomen van misbruik bij export van WW-uitkeringen door betere voorlichting en het opsporen van verwijtbare werkloosheid.

Bron: Ministerie van SZW