Doorrekening verlaging toetredingsdrempel WIA

Nieuws

Doorrekening drempelverlaging WIA, voor het ministerie van SZW

23 jun 2021 1 minuut

Het Centraal Planbureau rekende voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de effecten van verlaging van de toetredingsdrempel tot de WIA door.

De rekensom
De kosten om de drempel van 35% arbeidsongeschiktheid te verlagen naar 25% zijn €260 miljoen. Er komen dan structureel 41.000 mensen met een WIA-uitkering bij. Wordt de drempel verlaagd naar 15%? Dan lopen de kosten op tot €430 miljoen. Het structurele aantal WIA-uitkeringen stijgt dan met 82.000.

Er zijn geen significante gedragseffecten
Wijzigt alleen de toetredingsdrempel van de WIA? Dan zal het aantal zieke werknemers dat de periode van 2 jaar ziekte vol maakt nauwelijks stijgen. Ook de effecten op de werkgelegenheid zijn door de drempelverlaging vrijwel nihil. Er zijn wel indirecte effecten. Zo zullen de uitgaven aan WW en bijstand dalen. Daartegenover staat een ongeveer even grote stijging van de uitgaven aan Ziektewet, Toeslagenwet en WIA-uitvoeringskosten.

Meer weten?
Bekijk de notitie drempelverlaging WIA op de website van het Centraal Planbureau.

Bron: CPB 

Ook interessant voor u