Deloitte Insurance Outlook 2020: de Nederlandse verzekeringsindustrie is duidelijk in transitie

23 jun 2020
Nieuws

In het 1e kwartaal van 2020 sprak Deloitte met 12 topbestuurders en toezichthouders over de toekomst van de Nederlandse verzekeringswereld. In diezelfde periode sloeg een pandemie genadeloos om zich heen. COVID-19 heeft een enorme impact op de wereld. En het zal ook zijn weerslag hebben op verzekeraars.

De Nederlandse verzekeringswereld is in transitie
De Nederlandse verzekeringsindustrie is duidelijk in transitie blijkt uit de jaarlijkse Nederlandse Insurance Outlook van Deloitte. Veel bestuurders zijn op zoek naar het juiste paar zevenmijlslaarzen om die transitie te versnellen. Ook Bianca Tetteroo, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur Achmea laat weten wat belangrijk is om die transitie vorm te geven. “Achmea kiest voor solidariteit en zo weinig mogelijk mensen willen uitsluiten. Soms willen nieuwe toetreders maar een stukje van de markt bedienen en dat knaagt aan ons solidariteitsprincipe.”

COVID-19 heeft impact op de toekomst van verzekeraars
Bianca is er helder over: “Uiteraard raakt de crisis de verzekeringsindustrie. We zien gelukkig breed in de maatschappij dat we ons in deze crisis met elkaar meer bekommeren om de zwakkeren in onze samenleving. Ik zou het mooi vinden als dat element na de crisis blijft bestaan. We proberen als Achmea te helpen waar het kan. Zo hebben we bijvoorbeeld onze medewerkers die in het verleden in de zorg werkten aangeboden nu zelf ondersteunend werk te doen in ziekenhuizen. Ook hebben we het aantal dagen dat medewerkers betaald vrijwilligerswerk kunnen doen verdubbeld.”

Maar Bianca ziet ook dat het hele bedrijf versneld de technologische mogelijkheden omarmt. “Een digitale vergadering met meer dan 50 personen is geen uitzondering. Nieuwe releases en productverbeteringen gaan gewoon door. Het zou mooi zijn als we dit ook na de crisis deels vasthouden. Niet in de laatste plaats voor een betere privéwerkbalans, maar ook om niet onnodig in de file te staan en het milieu te belasten met al die kilometers. Wellicht wordt er van bedrijven in de toekomst meer maatschappelijke bijdrage verwacht. Als dat een blijvende impact is voor de BV Nederland en onze industrie zou ik die zeer verwelkomen.”

Een voorsprong bij het aantrekken van nieuwe talenten
Alle verzekeraars voorzien de komende jaren een shift in hun workforce. Verwacht Achmea draconische verschuivingen in het personeelsbestand? “Door onze investeringen in IT doen we het werk al met veel minder mensen”, vertelt Bianca. “Maar we hebben ook mensen nodig met andere skills. Dat lukt niet iedereen, dus we zetten in op omscholing en op nieuwe mensen. Ik denk dat we bij het aantrekken van nieuwe talenten een voorsprong hebben vanwege de coöperatieve achtergrond van Achmea: wij sturen op waardecreatie op de lange termijn. Natuurlijk moet je op korte termijn aan je verplichtingen voldoen, maar jonge professionals willen betekenisvol bezig zijn. Dat kun je bij Achmea, en dit willen we de komende 5 tot 10 jaar ook breder laten zien.”

Achmea richt zich op generieke bouwstenen voor de digitale transformatie
Deloitte spreekt Bianca Tetteroo net na de uitbraak van de coronacrisis, op het moment dat zo’n 15.000 medewerkers van het bedrijf vrijwel van de ene op de andere dag thuiswerken. Bianca: “Mensen vragen wel eens of Achmea een digitaal bedrijf is of niet. Het feit dat we van de ene op de andere dag vanuit huis kunnen werken, inclusief multichannel klantbediening, bewijst van wel.”

Om ervoor te zorgen dat de digitale transformatie zo snel en goed mogelijk verloopt, richt Achmea zich op een aantal generieke bouwstenen, de ‘business enablers’. Bianca licht toe: “Enablers zijn bijvoorbeeld de gemeenschappelijke technische infrastructuur, de IT-security, het datamodel, het AI-platform, het data-analyticsplatform en de beweging naar de cloud. Maar het betekent ook het omarmen van nieuwe werkvormen en beloningssystematieken. Als je dat allemaal goed hebt staan kun je vervolgens versnellen. Als je 1 datamodel hebt, 1 hybride cloudomgeving en 1 IT-securitypolicy, dan kun je over ketens en merken heen samenwerken, bijvoorbeeld om gezamenlijk nieuwe proposities te bedenken.”

Bianca blikt verder vooruit

Bianca praat met Deloitte verder over datagebruik, innovatie via partnerships, toekomstig leiderschap en ontwikkelingen in de markt. U leest het volledige interview in de Nederlandse Insurance Outlook 2020 vanaf pagina 64.

Bron: Deloitte en Achmea