De Werkwijzer Poortwachter is geactualiseerd

27 mei 2020
Nieuws

De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

Wijzigingen in de nieuwe versie van 1 mei 2020
In deze versie verwerkte UWV de na 1 december 2018 ontvangen vragen en opmerkingen. Een blauwe streep in de kantlijn geeft de wijzigingen aan. De belangrijkste (tekst)aanpassing is dat de werkgever en ingeschakelde deskundigen meer tijd krijgen om weloverwogen te reageren op verzoeken rond het vaststellen van een deugdelijke grond.

Bron: UWV