De voorwaarden brandverzekeringen Zaken Zekerplan en VvE Zekerplan wijzigen per 1 januari 2020

20 nov 2019
1 minuut
Nieuws

Hieronder een overzicht van de aanpassingen.

 • Aanpassing verbod op cessie
  De schadevergoeding mag niet overdragen worden aan een ander. Dit mag alleen als de verzekeraar hiervoor toestemming geeft. Deze aanpassing staat in het artikel “Verbod op cessie” in de voorwaarden.
 • Aanpassing dekking schade aan zonnepanelen 
  Alleen zichtbare schade aan zonnepanelen is voortaan verzekerd. Bij de hageldekking is niet zichtbare schade aan zonnepanelen wel meeverzekerd als de opbrengst van de zonnepanelen hierdoor is verminderd met meer dan 25%. 
 • Aanpassing omschrijving indexcijfers
  De omschrijving van de indexcijfers is binnen de diverse brandproducten uniform gemaakt voor gebouwen en inventarissen. 

  Aanpassing voor gebouwen
  Indien uit het polisblad blijkt dat het verzekerd bedrag is geïndexeerd, wordt het verzekerd bedrag en als gevolg daarvan de premie jaarlijks per hoofdpremievervaldatum verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten in overeenstemming met het laatst vastgestelde indexcijfer voor bouwkosten.

  Aanpassing voor inventarissen
  Om de waardeontwikkeling van de inventaris op te vangen, wordt jaarlijks per hoofdpremievervaldatum het verzekerd bedrag en in evenredigheid daarmee de premie verhoogd of verlaagd met het door Avéro Achmea vastgestelde indexcijfer voor inventarissen. 

Meer informatie over deze aanpassingen vindt u binnenkort op de nieuwe omgeving van Avéro Achmea Online.