De Miljoenennota 2022: de belangrijkste punten

Nieuws

De Miljoenennota 2022: de belangrijkste punten op een rij

26 okt 2021 2 minuten

Op dinsdag 21 september, de 3e dinsdag van september, presenteerde Wopke Hoekstra, demissionair minister van Financiën, de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor 2022. Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.

Ondanks het spoedige herstel van de Nederlandse economie…
Na anderhalf jaar van onzekerheden vanwege Covid-19 breekt er een nieuwe fase aan. Door de overheidssteun, het vaccinatieprogramma en de veerkracht van de samenleving staat de economie er goed voor. Het bruto binnenlands product (bbp) groeit dit jaar volgens het CPB naar verwachting met 3,9% en in 2022 met 3,5%. Het aantal faillissementen is historisch gezien erg laag en er zijn meer vacatures dan werklozen. Het kabinet stopt dan ook met de noodmaatregelen. 

…zijn er toch nog een aantal onzekerheden
Een onzekerheid is de duur van de bescherming van de verschillende vaccins en de eventuele opkomst van nieuwe varianten. Daarnaast kan de afbouw van de coronasteun leiden tot toenemende faillissementen en oplopende werkloosheid. Het demissionaire kabinet verwacht overigens dat dergelijke risico’s geen grote omvang zullen hebben. 

Geen grote beleidswijzigingen in de Miljoenennota
Wat wel genoemd wordt is de publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. En de verlaging van de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Bedoeld om de kosten van loondoorbetaling bij ziekte te betalen of om te gebruiken voor de mkb verzuim-ontzorgverzekering. Het WIA-stelsel wordt niet genoemd. Hoewel de toenemende vergrijzing van de Nederlandse (beroeps)bevolking voor ons wel van belang is. Een langere hersteltijd bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid is immers inherent aan het ouder worden. Veel aandacht is er voor de adviezen van de Commissie Borstlap over de hervorming van de arbeidsmarkt. Tot grote beleidswijzigingen komt dus het niet. Dit is aan het nieuwe kabinet. We kijken dan ook uit naar een nieuw kabinet met een regeerakkoord dat concreter is dan deze Miljoenennota.

Wel een aantal gerichte investeringen die niet kunnen wachten
Hoewel een demissionair kabinet zich normaliter terughoudend opstelt, kan een aantal problemen niet wachten. Daarom doet het demissionaire kabinet in deze begroting een aantal gerichte investeringen:

  • Klimaat: het kabinet zet aanvullende stappen om de emissie van broeikasgassen tegen te gaan. In totaal investeert het kabinet ruim 6,8 miljard euro extra in klimaatmaatregelingen, bovenop het bestaande klimaatbeleid.
  • Veiligheid: vanaf volgend jaar is er structureel extra geld beschikbaar voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit en om de bescherming en veiligheid te versterken. Ook verhoogt het kabinet de vergoedingen van de sociale advocatuur. Daarnaast zet het kabinet vanaf 2021 in op de opleiding en training van militairen en zorgt het voor voldoende beschikbare munitie.
  • Wonen: het kabinet stelt vanaf 2022 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor 10 jaar om in deze periode het totale woningaanbod te vergroten.
  • Lastenverlichting: het kabinet verlaagt structureel de lasten met 226 miljoen euro voor koopkrachtverbetering van sociale minima, eenverdieners en gezinnen. Daarnaast verlaagt het kabinet vanaf 2022 de verhuurderheffing met 30 miljoen euro per jaar.

Bron: Walter Lammerse, beleidsadviseur Achmea

Ook interessant voor u