De EU moet meer doen om klimaatrampen te voorkomen

24 sep 2020
Nieuws

Proactiever, ambitieuzer en gericht op preventie om klimaatrampen te voorkomen. Dat is de belangrijkste boodschap van verzekeraars aan de Europese Unie in hun reactie op een advies over de risico's van klimaatverandering.

Schadelast beheersbaar houden
Insurance Europe, de Europese koepel van verzekeraars, vindt de huidige strategie van Europa onvoldoende om het risico op natuurrampen tegen te gaan. Preventie is nodig om de schadelast beheersbaar te houden. Zeker nu extreme weersomstandigheden naar verwachting steeds vaker voorkomen en ernstiger worden.

Er is weinig ruimte voor preventie
De huidige strategie van de EU dateert uit 2013, en de vraag is hoe de strategie moet worden aangepast. Volgens Insurance Europe biedt de huidige strategie te weinig ruimte voor preventie, zoals bij bouwvoorschriften, waterkeringen en het vermijden van bouwwerkzaamheden in zones met een hoog risico. De strategie moet veel meer dan nu gericht zijn op de fase vóór een mogelijke klimaatramp, zoals een overstroming. 

Bron: Verbond van Verzekeraars